Czytelnicy prosili mnie o informacje na temat zimowego utrzymania dróg. Tobiasz Chożalski przygotował i przesłał mi spis jednostek i kontaktów odpowiedzialnych za odśnieżanie