Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński powołał kpt. Mariusza Przybyła na stanowisko Dyrektora Zakładu Karnego we Wronkach