Z wielkim smutkiem przyjęłam wiadomość o śmierci pana Wacława Janickiego. Miał 77 lat. Któż z nas, starszych, nie znał pana Wacka? Kiedyś to byli policjanci… (wtedy jeszcze milicjanci). Pan Wacek nie musiał nic mówić,