Z wielkim smutkiem przyjęliśmy informację, iż w piątek, 24 lipca 2020 roku odeszła ś.p. Mirosława Kobiałkowska. Przeżyła 85 lat. Rodzinie Zmarłej, a w szczególności Robertowi Kobiałkowskiemu składamy wyrazy serdecznego współczucia. Pogrzeb odbędzie się