W Muzeum Ziemi Wronieckiej odbyło się spotkanie z żołnierzami z I i II wojny światowej. Przewidziano między innymi pokaz umundurowania.