Trzeci maja należał do lokalnych artystów i organizacji. Wronieckie zespoły miały okazję zaprezentować swoje umiejętności na scenie amfiteatru.