W ramach realizacji projektu „Zwierzęta nasi przyjaciele” uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1 uczestniczyli w spotkaniu z franciszkanami