Termomodernizacja wroniecka z rekordowym dofinansowaniem

19 października burmistrz MiG Wronki Mirosław Wieczór i skarbnik Gminy Wronki Agnieszka Szulczyk w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego podpisali umowę na dofinansowanie projektu pt. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Gimnazjum im. Zbigniewa Herberta i Szkoły Podstawowej nr 2 we Wronkach”

dofinansow.

Dietetyk Wronki

 

Dofinansowanie w rekordowej dla Gminy Wronki kwocie 7 145 491,11 zł zostało pozyskane w ramach Osi Priorytetowej 3 „Energia” Działania 3.2. „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym” Poddziałania 3.2.1. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Warto również dodać, że była to największa kwota dofinansowania, którą udało się pozyskać jednemu podmiotowi w rozstrzygniętym na początku września konkursie.

Realizacja projektu jest już w toku. Rozpoczęła się od budowy kotłowni gazowych w obu zgłoszonych w konkursie placówkach oświatowych. W ramach termomodernizacji Gimnazjum im. Zbigniewa Herberta oraz Szkoła Podstawowa nr 2 zostaną wyposażone m.in. w innowacyjne pompy ciepła oraz instalacje fotowoltaiczne.

Całkowita wartość kosztorysowa zadania wynosi 8 406 460,15 zł. Gmina Wronki jest zatem zobowiązana do wkładu własnego w wysokości 1 260 969,04 zł.

Na podst. UMiG

Oto film z konferencji prasowej burmistrza, na której poruszono temat termomodernizacji:

Agencja Reklamowa Wronki

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *