Uchwała Rady Gminy Obrzycko w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec planów realizacji kompostowni w Samołężu

29 października 2021 roku Rada Gminy Obrzycko podjęła uchwałę Nr XXIX/251/2021 w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec planów realizacji inwestycji polegającej na stworzeniu punktu przeładunku odpadów wraz z kompostownią odpadów ulegających biodegradacji osadów ściekowych w miejscowości Samołęż, działka nr ewid.251 Gmina Wronki. Zapraszam do zapoznania się z argumentacją radnych, przemawiającą za tym, by na terenie tym kompostownia nie powstała

Dietetyk Wronki Praca w Samsung Wronki Oferty Pracy Wronki

Dla przypomnienia fragment grudniowej komisji gospodarczej:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.