Uchwała „wrzutka” w pytaniach i odpowiedziach

Po sesji 30 grudnia, gdy radni z obozu burmistrza przegłosowali uchwałę – „wrzutkę” o sprzedaży bezprzetargowej ziemi pod powstałym we wrześniu ub. roku przedszkolu za cenę 180 tys., miałam wiele wątpliwości.  Wysłałam wówczas do urzędu pytania, na które dziś otrzymałam odpowiedzi. Zdecydowanie bardziej wolałabym rozmowę w cztery oczy, z kamerą, ponieważ mam wtedy możliwość dopytania. Część odpowiedzi jest wymijających, część niedopowiedzianych, a np. na pytanie 8 w ogóle odpowiedzi nie ma, chociaż sama wypowiedź jest. Niestety, nie na temat. Dopytam. Może Państwu nasuną się jakieś wątpliwości? Proszę napisać do jutra po południu

Dietetyk Wronki
 1. Dlaczego kolejny raz burmistrz znienacka „wrzuca” bez uprzedniego omówienia tak ważną dla wronieckiego budżetu uchwałę?

Temat sprzedaży działki pojawił się już półtora roku temu podczas szerokiej dyskusji na temat budowy publicznego przedszkola w Nowej Wsi. Dokładnie 27 sierpnia 2019 r. w trakcie posiedzenia komisji burmistrz Robert Dorna tłumaczył m.in. radnemu Sławomirowi Śniegowskiemu, że „tendencja podmiotów prowadzących takie placówki prowadzi ku zakupowi gruntu”.

 1. Dlaczego do uchwały nie ma dołączonej opinii prawnika?

Każdy projekt uchwały jest opiniowany przez prawnika. Pod treścią dokumentu znajduje się adnotacja mecenasa, który nie miał żadnych zastrzeżeń pod względem formalno-prawnym.

 1. Dlaczego przy sprzedaży opieramy się stricte na wycenie gruntu?

Opieranie się na rzetelnej wycenie gruntu, sporządzonej przez niezależnego rzeczoznawcę majątkowego, narzucają obowiązujące przepisy. Nie ma lepszego sposobu, aby oszacować faktyczną wartość danej nieruchomości.

 1. Na czym się opierano przy wycenie gruntu?

Każda nieruchomość, którą zbywa Gmina Wronki, jest najpierw wyceniania przez niezależnego rzeczoznawcę, który w swojej pracy musi kierować się bezstronnością oraz analizą faktyczną stanu nieruchomości. Przy wycenie pod uwagę bierze się wiele czynników, m.in. lokalizację (np. teren miejski czy wiejski) i przeznaczenie (np. przedszkole czy przemysł lub centrum handlowe).

 1. Czy nie wydaje się burmistrzowi, że wycena jest sporo zaniżona?

Wycena została sporządzona na podstawie stanu faktycznego nieruchomości. Rzeczoznawca wyliczył, że wartość 1 m2 nieruchomości wynosi ponad 100 zł. Nie ma żadnych podstaw, aby podważać wiarygodność dostarczonego dokumentu.

 1. Dlaczego do wyceny sprzedaży nie doliczamy sobie, jako Gmina, chociaż części tego, co tracimy, sprzedając inwestorowi po kilku miesiącach ziemię, która z podpisanej umowy dzierżawy na 20 lat dałaby Gminie ok półtora miliona czystego zysku?

Gmina zyskuje przede wszystkim publiczne przedszkole. Takie rozwiązanie otwiera możliwość rozbudowy istniejącej placówki. Inwestor skorzystał z prawa, które przysługuje mu w ramach obowiązujących przepisów.

Agencja Reklamowa Wronki
 1. Przedszkole jest czynne raptem 4 miesiące. Dlaczego dobrowolnie rezygnujemy z dzierżawy, skoro przynosi Gminie czysty zysk, a umowa podpisana jest na 20 lat?

W sprawach oświatowych nie można patrzeć wyłącznie na ewentualną korzyść ekonomiczną. Publiczne przedszkole nie zostało wybudowane po to, aby zarabiała na nim gmina.

 1. Jaki wpływ, jako Gmina (po sprzedaży ziemi) będziemy mieli na właściciela przedszkola, które miało, wg słów burmistrza, działać na takich samych zasadach, jak państwowe, publiczne, a od rodziców wiem, że już tak to nie działa? Wiem o droższym wyżywieniu (13 zamiast 5 zł), obiekt czynny od 7.30, co pracującym rodzicom bardzo utrudnia życie, grupy dzieci w różnym wieku są mieszane, co pozwala na zatrudnienie mniejszej ilości nauczycielek, rodzice płacić muszą również za nieobecność dzieci, itp.

Nie można porównywać wszystkich aspektów działalności przedszkoli publicznych prowadzonych przez różne organy prowadzące. Niemniej jednak, dziękuję za wskazówki. Przytoczone kwestie zostaną poruszone podczas rozmów z osobami, które są organem prowadzącym dla przedszkola w Nowej Wsi. To one odpowiadają za realizację wszystkich zadań związanych z edukacją przedszkolną i zasadami funkcjonowania placówki.

 1. Panie burmistrzu, jakie zyski będzie miała Gmina po sprzedaży dzierżawionego terenu inwestorowi?

Gmina nie jest prywatną firmą nastawioną wyłącznie na zysk. Umowa dzierżawy była swoistym sprawdzianem wiarygodności. Inwestor wywiązał się z budowy przedszkola dla 125 dzieci i skorzystał z przysługującego mu prawa. Po sprzedaży nieruchomości zyskamy partnera, który będzie mógł inwestować w rozbudowę przedszkola na swojej działce.

 1. Czy nie uważa pan, że prowadzenie przedszkola to zwykły biznes właściciela? Czy inne prywatne przedszkola we Wronkach również mogą liczyć na tak daleko posuniętą wymierną „sympatię” z pana strony, wręcz lobbing? A inne biznesy? Np. właściciele autobusów szkolnych, którzy nie pracowali przez połowę tego roku mogą liczyć na pana osobistą pomoc?

Budowa i prowadzenie przedszkola w Nowej Wsi jest inwestycją celu publicznego, z której korzystają dzieci, rodzice i pracownicy. Jeśli jakikolwiek inny podmiot byłby zainteresowany prowadzeniem placówki na podobnych zasadach, może liczyć na nasze wsparcie. Pomoc mogą otrzymać również właściciele autobusów szkolnych. Przysługuje im prawo do ubiegania się o umorzenie, rozłożenie na raty lub odroczenie podatków.

 1. Czy, a jeśli tak to jakie środki – dopłaty, subwencje itp. Gmina płaci organowi prowadzącemu za dziecko w placówce?

Organ prowadzący otrzymuje 996 zł na każde dziecko zapisane do placówki (na miesiąc- dop. red.) – jest to równowartość kosztu poniesionego na kształcenie przedszkolaka w placówkach gminnych. Z gminnej dotacji korzystają również przedszkola prywatne.

 1. Czy uważa pan, że w tych trudnych czasach naszą Gminę stać na taki „prezent” dla właściciela prywatnej firmy?

Sprzedaż działki, na której inwestor wybudował publiczne przedszkole, za kwotę wyliczoną przez niezależnego rzeczoznawcę, nie jest żadnym „prezentem dla właściciela prywatnej firmy”. To praktyka stosowana przez wiele dobrze zarządzanych samorządów.

 1. Czy gdy mówi pan o wykupie ziemi przez inwestora ma pan na myśli teren obecnie zajmowany przez przedszkole, czy większy? Pytam w kontekście pana troski o inwestora i jego chęć rozbudowy prywatnej placówki.

Sprzedajemy działkę o powierzchni 2149 m2, na której znajduje się przedszkole wybudowane przez inwestora zainteresowanego zakupem. Takie rozwiązanie jest z pewnością rozwojowe.

Pytania: Szwarc Gapa

komentarzy 20

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *