Uwaga handlowcy sprzedający napoje alkoholowe

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych są zobowiązani do złożenia do 31 stycznia 2021 roku pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim art. 111 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. 2019  poz. 2277 ze zm.) – czytamy na stronie www.Wronki.pl

Dietetyk Wronki

Jednocześnie informujemy, że 31 stycznia 2021 roku upływa termin wniesienia I raty opłaty za korzystanie z zezwoleń alkoholowych na podstawie art. 111 ust. 7 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 2277 ze zm.).

Opłata wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

Opłaty należy wnieść na konto Gminy Wronki
BS Wronki, numer rachunku: 31 89610002 0000 0000 0752 0009

UMiG Wronki

Najbardziej zadziwia mnie fakt, że im więcej sprzedamy koncesjonowanego alkoholu, tym więcej będziemy mieli pieniędzy na walkę z alkoholizmem… :)

Polska to dziwny kraj….

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *