W Popowie nowy – stary sołtys [wideo]

W poniedziałek (18 lutego) w świetlicy wiejskiej w Popowie odbyły się wybory sołtysa i rady sołeckiej po raz pierwszy na pięcioletnią kadencję 2018-2023. Na 322 mieszkańców w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym wzięło udział 51 osób, mających czynne i bierne prawo wyborcze. Wybory przygotował UMiG Wronki, a zebraniu przewodniczyła Małgorzata Andrzejczak – Skrzypczak

Dietetyk Wronki

Po czynnościach formalnych przyszedł czas na sprawozdanie – podsumowanie kadencji przez sołtysa Michała Kaszkowiaka. Sprawozdanie było ustne i bardzo krótkie. Sołtys podziękował za współpracę członkom rady sołeckiej i w kilku zdaniach wymienił dokonania w minionej kadencji. Za największe uważał doposażenie świetlicowej kuchni i reaktywowanie działalności Koła Gospodyń Wiejskich.

Po wystąpieniu sołtysa przewodnicząca zebrania przystąpiła do przeprowadzenia wyborów. W pierwszej kolejności wybierano sołtysa. Z sali padła tylko jedna kandydatura, obecnego sołtysa – Michała Kaszkowiaka. W głosowaniu uzyskał 47 głosów poparcia na 51 głosujących.

W wyborach rady sołeckiej zebrani ustalili jej liczebny skład na 5-osobowy. Sołtys obligatoryjnie jest przewodniczącym rady, więc należało wybrać cztery osoby. Z sali zgłoszono sześć kandydatur, które w głosowaniu otrzymały następującą ilość głosów:
Halina Wąchalska – 29
Agnieszka Ferfet – 46
Dorota Gołąbek – 27
Hanna Wachowiak – 38
Maciej Kląskała – 26
Zyta Radziszewska – Rysmanowska – 37

W skład nowej Rady Sołeckkiej sołectwa Popowo weszli:
Michał Kaszkowiak – przewodniczący
Agnieszka Ferfet
Hanna Wachowiak
Zyta Radziszewska – Rysmanowska
Halina Wąchalska

 

W wolnych głosach mieszkańcy widzieli potrzebę: budowy chodnika do Szklarni, budowę kanalizacji sanitarnej, odwodnienie terenu z wód gruntowych zalewających posesje.

Jeden z mieszkańców sołectwa poruszył sprawę wywozu nieczystości sanitarnych i innych płynnych na użytki rolne i inne grunty, niezgodnie z prawem.

Na pytania odpowiadał burmistrz Mirosław Wieczór, który przybył na zebranie po wcześniejszych wizytach na zebraniach wyborczych w Samołężu i na Zamościu.
Nie obiecał mieszkańcom realizacji  żadnego z proponowanych zadań. Wymienione problemy nie są też, póki co, ujęte w planie inwestycyjnym gminy.

Podziękował za „mądry wybór” w minionych wyborach samorządowych i zaapelował o podobne zachowanie w nadchodzących wyborach do parlamentu europejskiego i parlamentu polskiego. Dopowiadać nie trzeba było, na kogo maja głosować.

P.B.

Rozpoczęcie:

Sprawozdanie sołtysa z kadencji:

Kandydaci na sołtysa:

Praca komisji skrutacyjnej:

Wyniki wyborów na sołtysa:

Kandydaci do rady sołeckiej:

Ogłoszenie wyników rady sołeckiej oraz pytania mieszkańców do burmistrza:

Szczególnie polecam TRZY ostatnie filmy – zapytania mieszkańców i odpowiedzi burmistrza.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *