W Rzecinie bez niespodzianek

W poniedziałkowe późne popołudnie 25 lutego 2019 roku na zebranie sprawozdawczo-wyborcze sołectwa Rzecin do świetlicy w Rzecinie przybyły 33 osoby (z 205 uprawnionych do głosowania). Celem zebrania był wybór sołtysa i rady sołeckiej na pięcioletnią kadencję

Zebranie rozpoczęło się od wystąpienia burmistrza Mirosława Wieczora. Tematyka poruszona przez burmistrza była podobna do tych z zebrań wcześniejszych i prowadzona w podobnej retoryce.
W pytaniach do burmistrza mieszkańcy poruszali problemy związane z remontem drogi nr 149 na odcinku do Mokrza. Jak informował burmistrz, sprawa się skomplikowała, bo droga nr 149 w ubiegłym roku straciła rangę drogi wojewódzkiej i została przyporządkowana odcinkami aż trzem samorządom: powiatowi szamotulskiemu, powiatowi czarnkowsko-trzcianeckiemu i gminie Wronki. W tym roku gmina nie przewiduje inwestycji na swoim odcinku.
Dopytywano się m.in. o plac zabaw dla dzieci w Mokrzu, o który mieszkańcy proszą od kilku lat, o chodnik w Rzecinie, o kanalizację i odnawialne źródła energii, a także o losy pomnika spadochroniarzy.
W tej kwestii na końcu zebrania zabrał głos Paweł Bugaj, prezes TMZW i przewodniczący społecznego komitetu obrony pomnika, który poinformował zebranych o aktualnej sytuacji. Są uzgodnienia z Urzędem Wojewódzkim i Oddziałem IPN w Poznaniu oraz Nadleśnictwem we Wronkach, że cokół pomnika nie zostanie rozebrany. Natomiast tablice (już zdjęte i zabezpieczone przez IPN) zostaną zastąpione nowymi, i pomnik poświęcony będzie – zgodnie z życzeniem miejscowej społeczności – ofiarom II wojny światowej – mieszkańcom Rzecina.

Po opuszczeniu sali przez burmistrza prowadząca zebranie Agnieszka Szulczyk – skarbnik gminy – przystąpiła do realizacji programu zebrania. Protokólantem był pracownik Urzędu MiG Wronki, Jan Kwaśny.

Sprawozdanie z prac i dokonań Rady Sołeckiej Rzecina w minionej kadencji przedstawiono w prezentacji slajdowej. Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie i okraszone oklaskami.

Po czym przystąpiono do wyboru sołtysa. Komisja skrutacyjna (Juliusz Chorąży – przewodniczący, Anna Borowska, Jan Geron) przyjęła zgłoszenie tylko jednej kandydatury, obecnej pani sołtys, Renaty Spychały, która propozycję przyjęła.
W głosowaniu pani sołtys otrzymała 25 głosów poparcia (na 33 głosujących) i została sołtysem na kolejne 5 lat.

W wyborze 5-osobowej rady sołeckiej zgłoszono tylko wymagane 4 osoby, które wraz z sołtysem weszły w skład rady sołeckiej:
Dominika Dittrich Chamela (27 głosów)
Marcin Uran (26)
Alina Grześ (24)
Wiesława Kubaszewska (23)

Wybrani odebrali gratulacje i podziękowali za zaufanie jakim ich obdarzono.

Tradycyjnie stanęli do dokumentalnego zdjęcia.

P.B.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *