W środę komisje, w czwartek sesja

XXIII sesja Rady Miasta i Gminy Wronki odbędzie się 24 września 2020 r. (czwartek) o godz. 17:00 w sali Wronieckiego Ośrodka Kultury, ul. Poznańska 59. Zapraszamy mieszkańców. Sesja jest otwarta. W środę od godz. 9.00 – komisje, w tym komisja oświaty, na której mam nadzieję radni zapytają o samowolę budowlaną na budowie szkoły w Nowej Wsi

Dietetyk Wronki

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Miasta i Gminy Wronki.

4. Przyjęcie interpelacji i wniosków radnych.

5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie od 1 do 31 sierpnia 2020 r.

Agencja Reklamowa Wronki

6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Wronki w okresie od 1 do 31 sierpnia 2020 r.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w mieście Wronki przy ul. Mickiewicza i ul. Sierakowskiej oraz części osiedla Borek.

8. Wolne głosy i wnioski.

9. Zamknięcie sesji.

 

KOMISJE w środę, dzień przed sesją.

O godz. 9.00 – Komisja Oświaty, a w niej punkt dotyczący budowy nowego budynku SP w Nowej Wsi oraz funkcjonowanie boisk.

Mam nadzieję, że na komisji radni zapytają o tym, co zadziało się na budowie – miejskiej inwestycji – budynku SP w Nowej Wsi.
Na tej samej komisji radni mówić będą o funkcjonowaniu boisk na terenie Gminy.

Nie ma, niestety, punktu, o który prosiłam, czyli funkcjonowaniu świetlic wiejskich wg nowych regulaminów. A szkoda…

O godz. 11.30 Komisja Budżetu, a w  niej punkt o stanie realizacji inwestycji gminnych w 2020 roku. Wstępne założenia inwestycyjne do budżetu na 2021 rok. A także, ku memu ogromnemu zdziwieniu, PO RAZ TRZECI (!) próba wprowadzenia do przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany STUDIUM uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego w mieście Wronki w rejonie ulic: Mickiewicza, Sierakowskiej i… Borku (to ostatnie dołożone).

Zdumiewa mnie fakt TRZECIEJ już próby „wrzutki” do mieszania w STUDIUM (niedawno opracowanego). Tym razem oprócz Mickiewicza (teren GS-ów!), które przecież lada moment będzie miało Plan Zagospodarowania Przestrzennego) i Sierakowskiej, która miała być,  ale jak prosili radni, BEZ TERENÓW GS-ów, dołożono teren na Borku.

Ciekawe…

komentarzy 8

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *