Walne zebranie Cechu Rzemiosł Różnych [WIDEO]

W piątek, 22 maja w Restauracji Ratuszowa odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Cechu Rzemiosł Różnych we Wronkach.

Walne Zgromadzenie otworzył Starszy Cechu, Roman Nawrot. Na prowadzącego wybrano Sławomira Śniegowskiego, który propozycję przyjął i zabrał się do realizowania zaproponowanego porządku obrad. Przyjęto protokół z poprzedniego Walnego Zebrania, wybrano komisje: mandatowo-skrutacyjną oraz uchwał i wniosków, a następnie Roman Nawrot odczytał sprawozdanie z działalności Zarządu Cechu. Po jego wystąpieniu przyszedł czas na sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej odczytane przez Piotra Hoffmanna i sprawozdanie z działalności Sądu Cechowego przygotowane przez Tadeusza Hanysza. Z powodu nieobecności autora, sprawozdanie odczytał Sławomir Śniegowski. Następnym punktem zebrania było sprawozdanie finansowane. Przedstawiła je Grażyna Kęsa. Po odczytaniu wszystkich sprawozdań przyszedł czas na dyskusję i udzielenie absolutorium Zarządowi Cechu i Komisji Rewizyjnej. Podczas walnego zebrania podjęto również 6 uchwał: między innymi w sprawie składek członkowskich i opłat cechowych. Na zakończenie przewidziano wręczenie odznaczeń i wolne głosy.

Oferty Pracy Wronki

Gościem specjalnym walnego zebrania był Karol Pufal, wiceprezes Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *