Walne zgromadzenie Koła PZW „Warta”

W niedzielę, 15 marca w sali Zakładu Karnego odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Koła Polskiego Związku Wędkarskiego „Warta” we Wronkach.

Zebranie otworzył prezes Jacek Kwieciński. Następie wprowadzono sztandar Koła i minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych działaczy i członków Koła. Porządek obrad przewidywał wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania oraz powołanie Komisji Skrutacyjnej. Po dopełnieniu formalności przyszedł czas na sprawozdania. Przedstawili je: Zenon Wilczyński – przewodniczący Sądu Koleżeńskiego, Zbigniew Grzyl – przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Szymon Śmiglak – sekretarz Zarządu Koła, Adam Kłosin – Komendant Grupy Społecznej Straży oraz Jacek Kwieciński – prezes Koła PZW „Warta”.

Dietetyk Wronki Oferty Pracy Wronki

wędkarze

Po przemówieniach, wręczono puchary i odznaki. Po przerwie Zbigniew Grzyl przedstawił preliminarz budżetowy na rok 2015, a Szymon Śmiglak przybliżył terminarz zawodów wędkarskich. Na koniec części sprawozdawczej, Jacek Kwieciński omówił plan pracy. Tradycyjnie walne zgromadzenie zakończyło się wolnymi głosami.

Agencja Reklamowa Wronki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *