Walne zgromadzenie Koła PZW „Warta”

W niedzielę, 15 marca w sali Zakładu Karnego odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Koła Polskiego Związku Wędkarskiego „Warta” we Wronkach.

Zebranie otworzył prezes Jacek Kwieciński. Następie wprowadzono sztandar Koła i minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych działaczy i członków Koła. Porządek obrad przewidywał wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania oraz powołanie Komisji Skrutacyjnej. Po dopełnieniu formalności przyszedł czas na sprawozdania. Przedstawili je: Zenon Wilczyński – przewodniczący Sądu Koleżeńskiego, Zbigniew Grzyl – przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Szymon Śmiglak – sekretarz Zarządu Koła, Adam Kłosin – Komendant Grupy Społecznej Straży oraz Jacek Kwieciński – prezes Koła PZW „Warta”.

Dietetyk Wronki

wędkarze

Po przemówieniach, wręczono puchary i odznaki. Po przerwie Zbigniew Grzyl przedstawił preliminarz budżetowy na rok 2015, a Szymon Śmiglak przybliżył terminarz zawodów wędkarskich. Na koniec części sprawozdawczej, Jacek Kwieciński omówił plan pracy. Tradycyjnie walne zgromadzenie zakończyło się wolnymi głosami.

Agencja Reklamowa Wronki

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *