Wartosław – awantura o uchwałę

Mieszkańcy Wartosławia nie uchwalili zaproponowanych przez burmistrza poprawek w statucie sołectwa. Sołtysem nadal Witold Waroś.

Zebranie wiejskie w Wartosławiu rozpoczęło się od zmian w porządku obrad zaproponowanych przez mieszkańców sołectwa. Sołtys Witold Waroś wniósł o to, aby w porządku obrad znalazł się punkt o przyjęciu uchwały w sprawie zmiany organizacji ruchu na ulicy „środkowej” w Wartosławiu. Z sali padła propozycja o umieszczenie w porządku obrad punktu ze sprawozdaniem finansowym za okres kadencji sołtysa. Pierwszy wniosek dodano, a drugi przepadł podczas głosowania. Tylko czterech mieszkańców było „za”.

Hala na sprzedaż Popowo Oferty Pracy Wronki

Następnie, sołtys Witold Waroś złożył sprawozdanie za okres czteroletniej kadencji sołtysa i Rady Sołeckiej. Mówił o tym, co udało się zrealizować przez ten czas. Wspomniał również o dwóch inwestycjach, które miały we wsi powstać, ale z różnych przyczyn nie udało się ich zrealizować. – Chciałbym podziękować przede wszystkim członkom Rady Sołeckiej za wspólną pracę i działania, które podejmowaliśmy. Opiekunowi świetlicy za zaangażowanie i wszystkim pozostałym, którzy pomagali mi i ofiarowali swój czas przy organizacji przede wszystkim imprez, które zostały zorganizowane w naszej wsi – podsumował Witold Waroś.

Po sprawozdaniu sołtysa, zastępca burmistrza Robert Dorna jako przewodniczący zebrania zarządził wybory sołtysa. Mieszkańcy Wartosławia zgłosili tylko jedną kandydaturę – Witolda Warosia. Komisja skrutacyjna w składzie: Dariusz Soloch, Anna Maślona i Klaudia Kudlińska przygotowała karty do głosowania. Niespodzianki nie było – nowym starym sołtysem został Witold Waroś, który otrzymał 35 głosów. W wyborach wzięło udział 39 mieszkańców Wartosławia, dwa głosy były nieważne.

Po wyborach sołtysa, przyszedł czas na wybory Rady Sołeckiej. Mieszkańcy wskazali pięciu kandydatów, którzy wyrazili zgodę na wzięcie udziału w wyborach. Wśród nich znaleźli się: Renata Kudlińska, Tomasz Duczkowski, Danuta Sobieska, Roman Tabatowski i Krzysztof Majdański.

Zebranie wiejskie Wartos≥aw (1)

Wartosławianie wybierali czterech członków Rady Sołeckiej, ponieważ wcześniej przegłosowali, że łącznie będzie ich pięciu, a przewodniczącym z definicji jest sołtys. W wyborach przepadł Krzysztof Majdański, który zdobył 15 głosów. Członkami Rady Sołeckiej sołectwa Wartosław zostali zatem: Renata Kudlińska (39 głosów), Danuta Sobieska (38 głosów), Roman Tabatowski (33 głosy) i Tomasz Duczkowski (24 głosy).

Zebranie wiejskie Wartos≥aw (2)

Rada Sołecka została wybrana, więc można było przejść do konsultacji z mieszkańcami w sprawie zmiany statusu sołectwa. Zmiany zaproponowane przez burmistrza dotyczą zasad korzystania z obiektów gminnych znajdujących się na terenie danego sołectwa. Konsultacje przeprowadzane są podczas wszystkich zebrań wiejskich, ale w zdecydowanej większości zostały przyjęte bezkrytycznie. W Wartosławiu spotkały się jednak z jednoznacznie negatywną opinią. – Czy ja dobrze rozumiem? Teraz jeśli będę chciał pograć w tenisa stołowego w świetlicy to muszę mieć podpisaną umowę z burmistrzem. Przecież to jest chore – głośno protestował jeden z mieszkańców. Sołtys, który również był oponentem zaproponowanych zmian namawiał do przyjęcia uchwały z równoczesnym wniesieniem protestu przeciwko nadmiernej formalizacji zasad korzystania między innymi ze świetlicy. – Proszę państwa, to nie jest nasz pomysł. Takie obowiązki nakładają na nas organizacje zewnętrze, między innymi Unia Europejska – mówił zastępca burmistrza, Robert Dorna. Na nic się to jednak nie zdało. Żaden z mieszkańców nie zagłosował za proponowanymi zmianami! Sześciu wartosławian wstrzymało się od głosu.

Zebranie wiejskie Wartosław

Po burzliwej dyskusji i odrzuceniu zaproponowanych zmian w statucie sołectwa, przyszedł czas na nowy punkt w porządku obrad – przyjęcie uchwały w sprawie zmiany organizacji ruchu na ulicy „środkowej” w Wartosławiu. W tym temacie dyskusja była równie ożywiona. Mieszkańcy prezentowali różne punkty widzenia. W końcu jednak przyjęto zaproponowane zmiany.

Tradycyjnie ostatnim punktem zebrania wiejskiego były wolne wnioski. Rozpoczął sołtys, który zwrócił się do zastępy burmistrza z pytaniem o informację dotyczącą dwóch kwestii: dobudowy strażnicy OSP do świetlicy wiejskiej i remontu drogi prowadzącej do sklepu. – Ta droga służy mieszkańcom czterech wsi: Wartosław, Lubowo, Karolewo i Biezdrowskie Huby oraz ludziom wypoczywającym latem nad jeziorem – tłumaczył Witold Waroś. Mieszkańcy pytali również o możliwość zamontowania oświetlenia w newralgicznych miejscach wsi, podłączenia gazu ziemnego oraz zgłaszali uwagi dotyczące działalności miejscowego hotelu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *