We Wronkach powstanie Młodzieżowa Rada Gminy?

Na najbliższej sesji, jeśli radni wyrażą poparcie tej uchwale, powstanie Młodzieżowa Rada Gminy Wronki. Reprezentować ją będzie młodzież ucząca się we wronieckich szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

UMiG (2)

Dietetyk Wronki

W jej skład ma wejść 15 osób: z Gimnazjum im. Z. Herberta – 4 osoby, z Gimnazjum w Zespole Szkół im. W. Witosa w Biezdrowie – 3 osoby, z Gimnazjum w Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców Wlkp. – 2 osoby, ze szkół ponadgimnazjalnych w Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców Wlkp. – 3 osoby, ze szkół ponadgimnazjalnych w Zespole Szkół nr 2 im. S. Konarskiego – 3 osoby. Pierwsza kadencja Rady rozpocznie się 2 listopada bieżącego roku i potrwa 2 lata.

Przedstawiciele wybierani będą w poszczególnych szkołach w formie demokratycznych wyborów. Nie mogą mieć ukończonych 18 lat w momencie wskazania ich do Rady.

Jak zapewnia projekt uchwały, działanie Młodzieżowej Rady Gminy ma pobudzać aktywność obywatelską, upowszechniając idee samorządności i demokracji. Ma też uczyć odpowiedzialności, propagując jednocześnie zasady demokratycznych wyborów, dyskusji i wymiany poglądów.

We Wronkach funkcjonuje już Rada Seniorów, która powołana została 29 stycznia 2015 roku. W jej skład weszło 13 członków.

1 komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *