Wieczór: rozliczymy Starostwo Powiatowe co do złotówki

Dziś, 31 października w UMiG Wronki odbyło się spotkanie burmistrza Mirosława Wieczora z lokalnymi mediami na temat budowy łącznika ulicy Mickiewicza z mającą powstać obwodnicą

Dietetyk Wronki Oferty Pracy Wronki

Podczas spotkania wyłożona i omówiona została koncepcja projektu budowy drogi łączącej ul. Mickiewicza z obwodnicą. Opracowanie projektu zlecił wroniecki ratusz. Zadanie to spadło na Gminę Wronki w tym roku, ponieważ radni powiatowi zdecydowali o przekazaniu kilku powiatowych dróg gminie.

Przetarg w formie „zaprojektuj i wybuduj” asfaltowego odcinka drogi o długości ok. 700 metrów zostanie ogłoszony w 2018 roku. Jego oddanie do użytku zbiegnie się w czasie z końcem budowy obwodnicy. Szacuje się, że zadanie pochłonie z budżetu około 2-3 miliony złotych. Istotną zmianą w stosunku do projektu, które przedstawiało starostwo jest rezygnacja z ronda na rzecz skrzyżowania w kształcie litery T z drogą podporządkowaną od kierunku Stróżek.

Koncepcja ul. Mickiewicza dotarła do urzędu w tym tygodniu
Koncepcja ul. Mickiewicza dotarła do urzędu w tym tygodniu

Burmistrz poinformował też, że ratusz ma poważne wątpliwości prawne co do zdegradowania przez powiat szamotulski ulicy Mickiewicza i nadania jej statusu drogi gminnej. Sprawa ma znaleźć swój finał w Sądzie Administracyjnym.

Jeśli Sąd Administracyjny orzeknie, że stało się to niezgodnie z obowiązującymi przepisami to rozliczymy starostwo powiatowe z panem starostą co do złotówki z poniesionych nakładów – mówił Mirosław Wieczór.

Poinformował także o tym, jakich argumentów używać będzie gmina podczas sprawy w sądzie. Ma to być zmienne stanowisko rady powiatu w podejmowanych przez nią uchwałach:

W uchwale przyjętej w październiku ( o stanowisku pomocy gminie Wronki – red.) padają w uzasadnieniu słowa:

Rada powiatu twierdzi, iż ul. Mickiewicza stanowi uzupełnienie istniejącej i przyszłej infrastruktury drogowej w powiecie szamotulskim. Przedmiotowa inwestycja przyczyni się tym samym do dalszego rozwoju gospodarczego regionu. W uchwale sierpniowej ten sam starosta mówił: ponad wszelką wątpliwość ustalono, że jest to droga wyłącznie o znaczeniu lokalnym, jedynie uzupełniającym sieci dróg służącą miejscowym potrzebom.

W 2018 planowana jest też inna duża inwestycja: uregulowanie stosunków wodnych rowu W-15. Wroniecka obwodnica według zapewnień ma powstać w IV kwartale 2019 roku.

W.A

Agencja Reklamowa Wronki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.