Wieleń z wizją…

Z wielkim zainteresowaniem i prawdziwym podziwem patrzę na naszych sąsiadów zza miedzy (przez Puszczę Notecką). Od kilku lat gmina się niesamowicie rozwija. I nie chodzi tu wcale o budowę dróg, bo to w latach 20-tych XXI wieku powinien być już standard. Chodzi o to, że miasto i gmina rozwijają się z prawdziwą wizją! Świetne rewitalizacje, których myślę, bogate Wronki mogą tylko pozazdrościć! Bo, jak się okazuje, posiadanie pieniędzy jest dziś bardzo ważne, ale przy braku wizji miasto może się cofać… No, ale za to przez 15 ostatnich lat nie mieliśmy ani złotówki kredytu! – jak chwali się burmistrz przy każdej okazji

Dietetyk Wronki Oferty Pracy Wronki

Biblioteka w Wieleniu to  niespełnione dotąd marzenie mieszkańców naszej Gminy :)

Wieleńska mediateka na końcowym etapie prac

W ramach projektu rewitalizacyjnego realizowany jest obiekt mediateki w Wieleniu. Do tego celu zaadoptowano, przebudowano i rozbudowano były budynek magazynowy- dawniejsza obora- na terenie Zespołu Szkół w Wieleniu należący do zespołu dworsko- folwarcznego „Arntowo.” W obiekcie trwają prace wykończeniowe w sali kinowej oraz pozostałych pomieszczeniach, w tym: pracowni nowoczesnych technologii, bibliotece, centrum wspierania rodziny. Realizowany jest ostatni etap robót związanych z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu- budowa parkingów, chodników, zagospodarowanie zieleni. Obiekt wyposażony zostanie w sprzęt umożliwiający m.in. prowadzenie zajęć z robotyki. Dzięki temu podniesiona zostanie konkurencyjność oferty edukacyjnej Zespołu Szkół w Wieleniu. Zadanie realizowane jest w formule „zaprojektuj i wybuduj” na bazie opracowanego wcześniej programu funkcjonalno- użytkowego. Wkrótce do Wielenia powrócą, po wielu latach, seanse filmowe- zarówno w wieleńskiej mediatece, jak i w kinie letnim na Przystanku Edukacja w Wieleniu.
Projekt „Rewitalizacja Wielenia szansą rozwoju Gminy” jest dofinansowany ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014- 2020, poddziałanie 9.2.1. Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych.
Informacja:
Radosław Janecki
Urząd Miejski w Wieleniu

KOMENTARZ:

A teraz spróbujcie Państwo w naszej Gminie znaleźć jakąś ciekawą inicjatywę „dla ludzi” w ostatnich 15-latach.
I nie myślę tu o kładce…
Myślę raczej o miejscach kultury i wypoczynku, czy też strefach otwartych dla mieszkańców: bibliotece, muzeum, domu kultury, Olszynkach, jeziorach, plażach, basenach, miejscach dla organizacji i stowarzyszeń.
Jedyne, co nam się w Gminie naprawdę udaje to świetlice wiejskie, bo tam, przeważnie społecznie, pracują ludzie z pasją!
I jeśli Gmina nie będzie przeszkadzać, to jest szansa, że z małym wsparciem finansowym będzie się to rozwijać.
Tylko błagam! Niech się urzędnicy za bardzo do tego nie wtrącają :) Kilka przykładów już wkrótce.

 Sami oceńcie na przykładzie Wielenia.
I przypominam, że większość inwestycji w Wieleniu powstała z dotacji unijnych, z których korzystają wszyscy wokół.
Jedna z naszych ostatnich dotacji unijnych, z których byliśmy dumni, to dofinansowanie 455 kolektorów słonecznych…
Bez słów…

Szwarc Gapa

Tagi:
komentarzy 6

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *