Wielkie liczenie

28 lutego i 1 marca w Nadleśnictwie Wronki odbyło się liczenie jeleniowatych oraz innych zwierząt żyjących na obszarze „Puszczy Noteckiej”.

Przedsięwzięcie było elementem ogólnokrajowej inwentaryzacji zwierzyny oraz monitoringu szkód na terenach LKP. Akcja prowadzona przez Wronieckich Leśników z pomocą Członków Kół Łowieckich i Pracowników Zakładów Usług Leśnych polegała na przeprowadzeniu 16 pędzeń próbnych obejmujących 7% powierzchni Nadleśnictwa. Obserwatorzy ruchomi przesuwali się po wyznaczonych oddziałach obstawionych na granicach przez obserwatorów stałych. Na specjalnych kartach odnotowywali oni zwierzęta, zwłaszcza jeleniowate, które wyszły z wyznaczonego obszaru. Oprócz tego w najbliższym czasie zostaną oszacowane szkody w drzewostanach.

Agencja Reklamowa Wronki Oferty Pracy Wronki

3 Autor Ernest Szuflak

Akcja będzie przeprowadzana również w latach następnych. Otrzymane wyniki pozwolą na ustalenie zależności między liczebnością jeleniowatych a nasileniem szkód w drzewostanach oraz opracować odpowiednie metody ich ograniczania.

Ernest Szuflak, Specjalista Służby Leśnej

Nadleśnictwo Wronki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *