Wielkopolska zasługuje na więcej pieniędzy z Unii Europejskiej – akcja informacyjna

Wielkopolska zasługuje na więcej pieniędzy z Unii Europejskiej. Pod tym hasłem 22 lutego br. parlamentarzyści i samorządowcy wielkopolskiej Platformy Obywatelskiej rozpoczęli szeroką akcję informacyjną skierowaną do Wielkopolan, o zagrożeniu uznaniowym i niesprawiedliwym, rządowym rozdziale środków z UE, między regiony Polski. Wstępnie Wielkopolska miałaby dostać do dyspozycji o 60% mniejsze środki na cele Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2021 – 2027 – taka informacja  dotarła do nas

Oferty Pracy Wronki

Od poniedziałku po wielkopolskich miejscowościach jeździ auto z banerem i nagraniem informującym o tym zagrożeniu. Taki a nie inny podział można zobrazować w ten sposób, że np. w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim danym dofinansowaniem objęte zostałyby tylko trzy gminy na osiem! W sprawie nieczytelnego rozdziału środków interweniowałam już u premiera, jednak nie otrzymałam jeszcze odpowiedzi – podkreśliła organizatorka konferencji w Czarnkowie, Trzciance oraz współorganizująca w Pile, posłanka Maria Małgorzata Janyska.

Podczas oficjalnych konsultacji budżetu na lata 2021-2027 Wielkopolsce zaproponowano kwotę rażąco niską, bo  1,07 mld euro wobec 2,5 mld euro, które samorząd województwa wielkopolskiego miał do dyspozycji w latach 2014-2021.

Skąd sprzeciw i obawy parlamentarzystów i samorządowców wielkopolskich? Stąd, że wstępny podział tych pieniędzy nie odbył się prawdopodobnie w oparciu o mierzalne kryteria i matematyczne wyliczenie, z uwzględnieniem wag kryteriów. Nie przedstawiono ich mimo próśb marszałka województwa oraz poselskich interpelacji. Dlatego istnieje prawdopodobna obawa o uznaniowy podział. „Odłożono” też i nie rozdzielono na razie między regiony, nie wiadomo z jakich pobudek, kwotę  7,1 mld euro. Może po to, by mieć dla „swoich”, a Wielkopolska pewnie nie została za taką uznana. Do takiego wniosku skłania fakt, że jeszcze przed zakończeniem procesu konsultacji Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk – wraz z podsekretarzem stanu w Ministerstwie Funduszy i Rozwoju Regionalnego Waldemarem Budą zapowiedzieli, że kwotą ostateczną dla Dolnego Śląska (regionu, który tak jak Wielkopolska miał zaproponowane wstępnie nieproporcjonalnie mniejsze środki) powinno być 2,2 mld euro. Przypomnieć trzeba, że to region pana Dworczyka, w którym w samorządzie województwa rządzi PiS.

Wielkopolski Zespół Parlamentarny przygotował apel do premiera o pilne i obiektywne przeanalizowanie sposobu rozdysponowania unijnego wsparcia między regiony. Z zaproszenia do udziału w posiedzeniu skorzystało tylko dwoje wielkopolskich parlamentarzystów klubu PiS – pani poseł Emilewicz i pan poseł Galemba. Niestety nikt z tego klubu nie podpisał się pod wspólnym  wystąpieniem do premiera w tak ważnej dla Wielkopolan kwestii. Parlamentarzyści klubów KO, PSL, Lewica zgodnie zaapelowali pisemnie do szefa rządu.

Jak ważne są inwestycje oraz programy społeczne realizowane przez samorządy, przedsiębiorców, stowarzyszenia informowali na konferencjach samorządowcy.

Obwodnica Czarnkowa sfinansowana  niemal w całości ze środków UE, marina czarnkowska w ponad 50%, czy termomodernizacje dwóch obiektów szkolnych w Czarnkowie – nie miałyby szans zrealizowania, gdyby nie pieniądze unijne.   Czy byłoby nas stać na takie inwestycje? – pytała Renata Wujec, Radna Rady Miasta Czarnków. Radni powiatowi – Izabela Bobińska oraz Grzegorz Bogacz – wskazywali na duże transze pieniędzy, które powiat otrzymał m.in. na dosprzętowienie szpitali powiatowych czy oświatę. Szef koła Miejskiego Platformy Obywatelskiej w Czarnkowie Jacek Klimaszewski zwrócił z kolei uwagę na potrzebę dalszego rozwoju województwa wielkopolskiego, bo ograniczone finansowanie oznaczać będzie jednoznaczne wyhamowanie poprawy jakości życia mieszkańców.

Podczas konferencji prasowej jednogłośnie stwierdzono, że reguły podziału unijnych pieniędzy powinny być jasne, sprawiedliwe, mierzalne, a nie polityczne. O to trzeba walczyć i o tym trzeba informować Wielkopolan!

Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Marii Małgorzaty Janyska
Ogrodowa 25, 64-700 Czarnków
T: 67 262 93 59
M: +48 781 808 069 / 607 805 037
E: biuro@mjanyska.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *