Wiosnę powitano w Ćmachowie

20 marca br. z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Ziemi Wronieckiej przy wydatnej współpracy Sołectwa Ćmachowo, Koła Gospodyń w Ćmachowie, OSP w Ćmachowie oraz Urzędu Miasta i Gminy Wronki z dotacją ze Starostwa Powiatowego w Szamotułach zorganizowano w Ćmachowie plenerowe Powitanie Wiosny.

S2110001

Dietetyk Wronki

Uroczystość rozpoczęto dwukilometrowym przemarszem przez całą wieś korowodu, którego uczestnicy byli ubrani w kolorowe stroje. Na czele korowodu maszerowali przedstawiciele Sołectwa i TMZW (w strojach ludowych) niosąc Marzannę.

Przemarsz korowodu odbywał się wśród pól i zadbanych zagród gospodarskich wsi Ćmachowo. Korowód dotarł ze śpiewem do świetlicy wiejskiej, specjalnie odnowionej i ustrojonej na tę uroczystość. Na froncie zawieszono duży baner, informujący o miejscu powitania wiosny .

Przy ognisku, które pilnowali strażacy (tym razem pilnowali żeby ogień nie zgasł:), rozpoczęto sąd nad zimą, której symbolem jest Marzanna. Przy przyśpiewkach ludowych zdecydowano, że Marzannę należy spalić, aby odpędzić złą zimę, a w jej miejsce poszukać wiosenki pięknej, kolorowej.

I tak też się stało. Zebrani uczestnicy poszukali w pobliżu świetlicy wiosenkę, którą zaprosili na dalszy ciąg uroczystości do świetlicy.

Agencja Reklamowa Wronki

Na sali już w niepokoju i z ciekawością oczekiwały dzieci w towarzystwie dorosłych, chcąc zobaczyć przybyłą wiosnę.

Zebranych na sali powitał prezes TMZW Paweł Bugaj, a ze strony sołectwa gospodarz tej uroczystości – sołtys Janusz Szulc.

Ten ostatni w ramach przedstawienia swojej wsi – odczytał napisaną przez siebie rymowankę, czym wprawił w osłupienie gości zebranych na sali (ale tylko tych, którzy Go nie znali:)

S2110038

Ćmachowo

Autor: Janusz Szulc (to ten w zielonej olimpijce i kapeluszu :) z wąsami :)

By nie zanudzić szanownego zgromadzenia
Powiem kilka zdań wcale nie od od niechcenia.

Wieś nasza Ćmachowo ma na imię
I jest trzecią co do wielkości w naszej gminie.

Pierwsza wzmianka o niej, jak dokument dowodzi
Z 1358 roku pochodzi.

Nazwa od staropolskiego „ćmok, ćmuk” pochodzi, co oznacza ponury, zasępiony,
Choć trudno w to uwierzyć, bo każdy szuka tutaj żony.

Założyć więc trzeba, że jest to naukowe wytłumaczenie,
Gdyż zamieszkać w Ćmachowie to dla wielu marzenie.

Jest to wieś nie tylko rolnicza ale i przemysłowa,
W każdej chwili więc na sukces jest gotowa.

Naszą wizytówką są: świetlica, amfiteatr, boisko sportowe,
Każdy chce je zobaczyć, jak tylko się dowie.

Społeczeństwo u nas wcale nie takie grzeczne,
Bo przecież działają to organizacje społeczne.

Działa tu Kółko Rolnicze i wcale to nie zabawa,
bo dla naszych rolników to wielka sprawa.

LZS Zieloni to futbolowa drużyna sportowa,
Która z każdym do meczu o zwycięstwo gotowa.

W Kole Gospodyń Wiejskich panie działają
I wcale swych kulinarnych talentów nie ukrywają.

Jest też OSP, dzielna i prężna straż ogniowa
I mimo że ma starego żuka pierwsza do akcji gotowa.

Szanowni Państwo przez Ćmachowo wiodą różne drogi
I tu dla władz samorządowych chwila trwogi.

Prosimy władze powiatowe, by przy remontach o nas pamiętali
I wszystkie dziury na poboczach załatali.

Jedna droga – droga do sukcesu w Ćmachowie jest pewna
I na ten temat powstanie jeszcze pieśń niejedna.

Tymczasem za uwagę dziękuję państwu niezmiernie
Sołtys Ćmachowa, co lat dwadzieścia na posterunku trwa wiernie.

Występ dzieci ze szkoły w Biezdrowie (mieszkańców Ćmachowa):

Tradycją TMZW na powitaniu wiosny jest złożenie życzeń i obdarowanie drobnymi upominkami najstarszą lub najstarszego mieszkańca. Najstarszą mieszkanką wsi Ćmachowo jest Pani Kazimiera Bednarek, toteż na ręce Jej syna Jana złożono dary, gdyż jubilatka nie mogła uczestniczyć w uroczystości. W imieniu TMZW przewodniczący Paweł Bugaj przekazał życzenia wręczając upominki, a w imieniu burmistrza MiG Wronki życzenia i beczułkę miodu wręczył sołtys Janusz Szulc.

Swój występ, scenki z powitania wiosny, w barwnych kolorowych strojach przedstawiły miejscowe dzieci pod kierunkiem p. Ewy Grabarkiewicz.

Ogłoszone wcześniej konkursy: ekologiczny na palmę z materiałów przeznaczonych do recyklingu oraz konkurs plastyczny na rysunek o ekologii miały w tym dniu swój finał. Nagrody otrzymali:

Konkurs rysunkowy:
trzy pierwsze miejsca- Lilka Grabarkiewicz, Kornelia Grabarkiewicz, Andżelika Sikorowska; wyróżnienia otrzymali: Zosia Grzybowska, Zuzia Grzechowiak, Emilia Musiał, Julka Góral.

W konkursie na wykonanie palm: I miejsce Aleksander Barłóg, II miejsce Dagmara Pruc,

III miejsce Maja Rakowska.

Nagrody ufundował UMiG Wronki oraz Starostwo Powiatowe Szamotułach.

Następnie przewodniczący TMZW wręczył okolicznościowe wiosenne kubki przedstawicielom organizacji społecznych z Ćmachowa, które przyczyniły się do współudziału zorganizowania powitania wiosny.

Panie z Koła Gospodyń wiejskich poczęstowały ciastem z własnego wypieku wszystkich uczestników imprezy, zastawiając wszystkie stoły tymi smakołykami. Po poczęstunku do sali zawitał zajączek, przynosząc wszystkim milusińskim pełne torby prezentów. Radość dzieci była duża.

Po zakończonym programie w sali, gospodarze zaprosili wszystkich na kiełbasę z ogniska i kaszankę z grilla.

Był też Mikrofon dla wszystkich :)  Pierwszą odważną była Maja.

Po Niej wystąpili następni:

Podczas imprezy p. Mietek i p. Heniu z Wronieckiego Ośrodka Kultury dbali, żeby nie zabrakło muzyki.

Grill i ognisko :)

Podtrzymanie tradycji i obrzędów ludowych jest jednym z zadań statutowych Towarzystwa Miłośników Ziemi Wronieckiej.

Była to już siódma impreza zorganizowana na wsiach przez TMZW przy współudziale sołtysów, Rad Sołeckich, Kołach Gospodyń Wiejskich, lokalnych organizacji i miejscowej ludności.

Pamiątkowe zdjęcie na koniec :)  Jak trudna to sztuka – ustawić wszystkich do zdjęcia – pokazuje film. A i tak okazało się, że Prezes TMZW nie dotarł na czas :)
Czy słyszycie, jak dokuczają fotografowi i kamerzyście? :)
i pomyśleć, że tylko dzięki mnie przejdą do historii :)

TMZW czeka na propozycje z miejscowości, które chciałyby być współorganizatorami takiej imprezy w 2017 r.

redakcja,  filmy i zdjęcia

Szwarc Gapa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *