Wróblewo – „ani szkoły, ani chodnika”

Sołtysem Wróblewa został ponownie Przemysław Biedziak. Mieszkańcy wsi przypomnieli burmistrzowi o obietnicy złożonej po likwidacji szkoły.

Zebranie bardzo sprawnie przeprowadził sekretarz MiG Wronki Remigiusz Pawelczak, obsługą sekretariatu zajmowała się Anna Szafran, pracownica UMiG. W sali świetlicy wiejskiej zebrało się 94 spośród 324 uprawnionych do głosowania mieszkańców. Zdający urząd sołtysa – Przemysław Biedziak – w swoim sprawozdaniu informował, że w minionej kadencji odbyło się 15 zebrań wiejskich i 30 zebrań Rady Sołeckiej. Rada podjęła 12 uchwał.

Oferty Pracy Wronki

W czteroletniej kadencji wykonano sporo zadań związanych ze świetlicą i klubem sportowym. M.in. w kilku ratach pomalowano świetlicę, zaadoptowano pomieszczenia gospodarcze, odnowiono figurę, odnowiono plac zabaw, uporządkowano plac przy świetlicy i parkingu, posadzono drzewa i krzewy wokół, założono oświetlenie przed salą i klimatyzację w sali, w kuchni położono nowe płytki. W sołectwie na zewnątrz odnowiono przepusty, uporządkowano znaki drogowe, udrożniono rowy, zbudowano chodnik od skrzyżowania do świetlicy, a w tym roku powstaje siłownia zewnętrzna. W sali odbywały się imprezy z okazji Dnia Kobiet, Dnia Dziecka, baliki i bale sylwestrowe, a w czasie ferii zajęcia dla dzieci. Z funduszu wiejskiego w ciągu czterech lat w salę i jej otoczenie zainwestowano 37.059 zł, z UE otrzymano 2.300 zł, od prywatnych sponsorów pozyskano 4.400 zł; ogółem sołectwo zdobyło 43.759 zł. Do sprawozdania nie było pytań.

Wróblewo (21)

Sekretarz UMiG w imieniu burmistrza podziękował ustępującemu sołtysowi i radzie sołeckiej, która przez minione cztery lata pracowała w składzie: Karol Malinowski, Wioletta Lebiedzińska, Justyna Smolarkiewicz i Wiesław Musiał. Nadszedł czas na wybory. Pierwszą wybrano komisję skrutacyjną, w skład której weszli: Małgorzata Graczyk – przewodnicząca, Helena Nowak i Urszula Hatka.

Wróblewo (1)

Zgłoszono kandydatów na sołtysa – padła tylko jedna propozycja: Przemysław Biedziak. W głosowaniu tajnym głosowały 94 osoby, kandydat zdobył 93 głosy za, jeden przeciw. Do rady sołeckiej zgłoszono i potem wybrano następujących kandydatów: Karol Malinowski (82 głosy), Wiesław Musiał (82 głosy), Justyna Smolarkiewicz (81 głosów) i Wioletta Lebiedzińska (79 głosów).

Wróblewo (24)

W wolnych głosach i wnioskach poruszano wiele tematów, oto niektóre z nich:

  • fatalny stan drogi do strażnicy (póki co droga jest własnością prywatną, najpierw trzeba uregulować jej stan prawny, aby można poczynić inwestycje);
  • brak chodników przez wieś, pomijając mały fragment. Czujemy się oszukani – mówiła jedna z mieszkanek Wróblewa, ponieważ burmistrz Wieczór zamykając szkołę we Wróblewie obiecywał, że pieniądze ze sprzedaży zainwestowane zostaną we wsi, np… w chodnik. A teraz ani szkoły, ani chodników;
  • wnioskowano o to, by świetlica została opisana, ponieważ ludzie wynajmujący ją, niekoniecznie z Wronek, nie mogą trafić;
  • skarżono się, że ze wsi zniknęły pojemniki do segregacji (zniknęły, bo obok nich gromadziły się wszelkiego rodzaju śmieci);
  • pytano kiedy będzie skanalizowane Wróblewo (raczej nigdy, gdyż są to zbyt wysokie koszty, preferowane będą przydomowe oczyszczalnie);
  • kto zajmuje się w gminie zbieraniem eternitu?- pytał mieszkaniec. Anna Szafran odpowiedziała, że gmina nie zajmuje się tym tematem, ale robi to starostwo i tam trzeba złożyć wniosek;
  • dlaczego sprzątaniem miasta nie może zajmować się, jak do tej pory, SUR, a robi to firma z drugiej strony Polski? Ponieważ SUR przegrał przetarg – padła odpowiedź sekretarza, a gminę obowiązuje przestrzeganie prawa o zamówieniach publicznych – dodał.

Pawelczak zapewniał, że wszystkie uwago przekazane zostaną burmistrzowi i radnym do analizy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *