Wronczanin autorem długo oczekiwanej monografii Szamotuł

Drukarskie maszyny stanęły. Odpoczywają, bo wykonały kawał dobrej roboty. Wydrukowały cały zaplanowany nakład książki. Wcześniej, przez wiele miesięcy, nad monografią Szamotuły. Dzieje miasta pracował dr Piotr Nowak. Pomagali mu dr Agnieszka Krygier-Łączkowska i Jarosław Kałużyński. Wczoraj spotkali się z burmistrzem Włodzimierzem Kaczmarkiem – czytamy na stronie szamotuly.pl

Oferty Pracy Wronki

Agnieszka Krygier – Łączkowska, Włodzimierz Kaczmarek, Piotr Nowak, Jarosław Kałużyński

Okazją do spotkania i rozmowy zespołu redakcyjnego z burmistrzem Włodzimierzem Kaczmarkiem było zakończenie prac nad monografią Szamotuły. Dzieje miasta. Wydawcą książki jest Urząd Miasta i Gminy Szamotuły. We wstępie burmistrz napisał:

W przeszłości podejmowano już próby stworzenia takich opracowań. Niestety, nie doprowadziły one do powstania i druku  monografii. Przez lata historycy i pasjonaci, studenci  i mieszkańcy zainteresowani dziejami naszego miasta musieli sięgać do trudno dostępnych źródeł.  Czasami  niemożliwych do  weryfikacji. Stąd też  potrzeba stworzenia rzetelnej  monografii, która w oparciu o naukowo potwierdzone fakty przedstawi nasze dzieje. Te, z których możemy być jako szamotulanie dumni, ale też i te,  które są w naszej historii trudne. Podobnie jak każdego miasta w Polsce. Naturalnie stworzenie monografii miasta,  jego historii od czasów osadnictwa aż do współczesności nie jest łatwe. Wydawca, czyli Urząd Miasta i Gminy  postawił przed autorami bardzo trudne zadanie. Zadanie stworzenia maksymalnie precyzyjnego kompendium wiedzy o Szamotułach.  Oczywiście szamotulanie znają swoją historię, ale  wiedza nie jest usystematyzowana, często niepełna i wyrywkowa, obciążona mało wiarygodnymi (w sensie naukowym) i chaotycznymi przekazami ustnymi, nawet podaniami ludowymi. A przecież trudno sobie wyobrazić normalny rozwój miasta bez dogłębnej znajomości historycznych faktów. To przecież podwaliny, opoka, punkt odniesienia na którym budowaliśmy i budujemy współczesność.                                             

Doktor Piotr Nowak, rodowity szamotulanin, historyk, absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu podjął się tej odpowiedzialnej pracy. Zajęła wiele miesięcy, ale też analiza rozproszonego i obszernego  materiału  źródłowego, jego wybór i opracowanie  wymagało czasu. Również  ogromnej inwencji i determinacji realizatorów wydawnictwa. Jako wydawca i jeden z pierwszych czytelników monografii – dziękuję.

Autor monografii Piotr Nowak:

Ta książka nie powstałaby, gdyby nie życzliwość, przychylność i pomoc pracowników wielu urzędów i instytucji oraz prywatnych osób. W pierwszej kolejności dziękuję pani kustosz mgr Elżbiecie Ratajczak – za zaproponowanie tego tematu, a później wsparcie merytoryczne i duchowe w czasie jej pisania. Pani dr Agnieszce Krygier-Łączkowskiej wyrażam podziękowanie za cierpliwą i wnikliwą pracę nad korektą i adjustacją tekstu, a także wiele cennych uwag merytorycznych. Słowa podziękowania kieruję do dyrektorów, kierowników i pracowników wielu szamotulskich urzędów i instytucji, którzy życzliwie udostępniali zasoby archiwów oraz dzielili się własną wiedzą. Dziękuję także za współpracę Muzeum – Zamek Górków w Szamotułach, a szczególnie pani kustosz mgr Monice Romanowskiej-Pietrzak, za udostępnienie szeregu źródeł i dobór ilustracji oraz konsultacje i uwagi merytoryczne do tekstu. Za konsultacje dziękuję także pani dr Aleksandrze Kuligowskiej i panu mgr. Ryszardowi Pietrzakowi. W sposób szczególny dziękuję panu prof. dr. hab. Zbyszkowi Górczakowi i pani dr hab. Elżbiecie Wojcieszyk za podjęty trud recenzji wydawniczej. Wyrażam także wdzięczność wielu szamotulanom za przekazanie relacji, które wzbogaciły ostateczny tekst monografii.

 

za: szamotuly.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *