Wronieckie harcerstwo na kartach książki

Wydanie książki „100 lat wronieckiego harcerstwa” było dużym wyzwaniem przed jubileuszowym spotkaniem w dniu 10 września 2016 roku i najcenniejszym gadżetem zlotowym z tejże okazji

_DSC7884

Dietetyk Wronki

 

Cieszymy się, a nawet jesteśmy dumni z wykonanego zadania, bo książka jest cennym opracowaniem historycznym dotyczącym naszego regionu. Początkowo miała mieć 150 stron; 100 czarno- białych i 50 w kolorze oraz zawierać 100 zdjęć na 100-lecie.

Okazało się to jednak niewykonalne. Tak więc na 212 stronach zamieszczono ponad 300 zdjęć, a na każdym z nich po kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt osób i mnóstwo nazwisk. Staraliśmy się ukazać życie drużyn na zbiórkach, obozach, koloniach zuchowych, biwakach, rajdach, złazach czy zlotach oraz w codziennej pracy harcerskiej.

Należało sięgnąć do faktów z roku 1916, kiedy to na terenie Wronek „rodziło się” harcerstwo.

Zachowane w Muzeum Ziemi Wronieckiej fotografie i zapiski na ich odwrocie oraz opracowania regionalne, pomogły przybliżyć harcerzy z tamtych lat, tworzone przez nich tradycje, obrzędy i zwyczaje.

_DSC7915

Agencja Reklamowa Wronki

W I rozdziale utrwaliliśmy pierwszych drużynowych i ukazaliśmy ich odwagę, w podejmowaniu zadań w walce o wolną Polskę, najpierw w Powstaniu Wielkopolskim, a później w czasie II wojny światowej, wspólnie z innymi stowarzyszeniami.

Z uznaniem i radością prześledziliśmy i utrwaliliśmy, jak w roku 1945 przedwojenni drużynowi reaktywowali drużyny i zakładali nowe, zdając sobie sprawę z tego, że harcerstwo jest najlepszą szkołą życia i miejscem zaspakajania potrzeb młodych ludzi. Pomocne były tu wspomnienia żyjących jeszcze harcerzy lub pamiątki zachowane w archiwach rodzinnych.

Dalej było troszkę łatwiej, ponieważ o ZHP po transformacji ustrojowej w latach 1975–1993, świadczą dokumenty byłego hufca Wronki i zapiski kronikarskie Szczepu ZHP im. Szarych Szeregów przy Szkole Podstawowej nr 2. O latach tych, na podstawie własnych doświadczeń i przeżyć, pisały osoby bezpośrednio związane z tymi strukturami.

W rozdziale kolejnym przedstawione zostały współcześnie działające drużyny:

Wroniecka Drużyna Harcerska „Czerwone Berety” im. Samodzielnej Brygady Spadochronowej, Wodna Drużyna Harcerska im. Floriana Marciniaka, Gromada Zuchowa „Niezwyciężone Małolaty” z Nowej Wsi oraz Harcerska Drużyna Pożarnicza „Chęchacze” im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego z Nowej Wsi.

Instruktorzy tych drużyn dostarczali tekst i zdjęcia do prezentacji.

W ostatnim rozdziale zaprezentowały się dwa kręgi powołane do życia w 2015 roku: Krąg Starszyzny Harcerskiej i Seniorów „Spadochron” i Wroniecki Krąg Starszyzny Harcerskiej i Seniorów „3 żywioły”.

Każdy rozdział poprzedzało słowo wstępne ukazujące dany okres historyczny w szerszym kontekście.

Wierzymy, że dzięki książce powrócą wspomnienia z lat młodzieńczych. Będziemy usatysfakcjonowani, jeżeli da ona radość czytającym i oglądającym. Każdy zlot jubileuszowy pokazuje, że nie wygasły więzy przyjaźni, mimo oddalenia w czasie i przestrzeni.

Autorzy poszczególnych rozdziałów zmuszeni byli podporządkować się przyjętemu schematowi książki, aby powstała całość wizualnie zbieżna (prawie nam się to udało). Opracowania tekstowe i zdjęcia dostarczyli instruktorzy w ramach wolontariatu.

Publikacja mogła być wydrukowana dzięki współfinansowaniu przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach projektu opracowanego przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Wronieckiej „100-lecie Wronieckiego Harcerstwa. Nasze Wielkopolskie Korzenie” oraz przy dofinansowaniu przez Amica S.A. oraz Wroniecki Ośrodek Kultury.

Krystyna Tomczak

fot. Paweł Bugaj

PS. Książkę jeszcze do końca września będzie można nabyć po wpłaceniu 20 zł (równowartość opłaty zlotowej) na konto Zlotu lub na Podzamczu – Rynek 7, w redakcji „Wronieckiego Bazaru”. Nie ma innej możliwości stania się posiadaczem książki.

Przy okazji zapraszamy tych, którzy wpłacili pieniądze na Zlot a z różnych przyczyn nie dotarli po odbiór swoich gadżetów – Rynek 7.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *