Wronki na 95 miejscu (na 224) w Rankingu Gmin Województwa Wielkopolskiego 2023 FRDL

Ranking Gmin Województwa Wielkopolskiego to inicjatywa realizowana przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej we współpracy z Urzędem Statystycznym w Poznaniu. Celem przedsięwzięcia jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno – gospodarczego oraz najlepszych praktyk przez nie stosowanych. Wronki zajęły 95 lokatę na 224 klasyfikowane miejsca. Szału nie ma… I nijak ma się to do tego, o czym mówił były już włodarz miasta. Okazało się to zwykłym zaklinaniem rzeczywistości. Nawet w „niebraniu kredytu” nie jesteśmy liderami, mamy 18 pozycję! Ironią losu jest to, że raz tylko zajmujemy miejsce w pierwszej dziesiątce: mamy piąte miejsce w wydatkach na kulturę, co wg opinii mieszkańców nie przekłada się na jej odbiór… Taka gmina!

Zakład Karny
Zakład Karny Wronki

Oferty Pracy Wronki

W ramach Rankingu ocenie poddawane są wszystkie gminy województwa wielkopolskiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu. Za zebranie i zestawienie wyników odpowiada Urząd Statystyczny. Udział w rankingu jest bezpłatny dla gmin.

Wronki (gmina miejsko- wiejska) w rankingu województwa zajęły 95 miejsce

– Miejsce w rankingu to wynik 16 syntetycznych wskaźników obrazujących różne sfery życia wspólnot lokalnych w naszym regionie. Wskaźniki te są zróżnicowane i mają w swoim zamierzeniu pokazywać jakość życia w poszczególnych częściach regionu. Czołówkę rankingu stanowią te gminy, które sprawnie realizują swoje zadania własne i wykorzystują dane im potencjały rozwojowe.

Wskaźniki- pogrubioną czcionką miejsce Wronek w rankingu (na 224 miejsca)

 1. Średnioroczne dochody własne gmin na 1 mieszkańca w latach 2020–2022 – 35 miejsce (3.249,78 zł / os.)
 2.  Średnioroczne wydatki majątkowe inwestycyjne gmin na 1 mieszkańca w latach 2020–2022 – 169 miejsce (655,89 zł / os.)
 3. Średnioroczny wskaźnik zadłużenia gmin w latach 2020–2022 – 18 miejsce  -(3,23)
  4. Wydatki bieżące gmin na administrację publiczną na 1 mieszkańca w 2022 r. – 72 miejsce  (7,67)
  5. Średnioroczne środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi na finansowanie programów i projektów unijnych stanowiące dochód gmin na 1 mieszkańca w latach 2020–2022 – 178 miejsce  (62,89)
  6. Liczba podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w REGON na 1.000 ludności w wieku produkcyjnym w 2022 r. – 153 miejsce  (161,56)
  7. Wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2022/2023 – średni wynik w % – 118 miejsce (54,09)
  8. Saldo migracji krajowych i zagranicznych na 1000 ludności w 2022 r. – 119 miejsce (minus 1,54)
  9. Wydatki gmin na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (z wyłączeniem wydatków majątkowych inwestycyjnych) na 1 mieszkańca w 2022 r. – 5 miejsce (334,60)
  10. Udział środków przekazanych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wydatkach bieżących gmin w 2022 r. – 132 miejsce (0,37)
  11. Wydatki gmin na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu na 1 mieszkańca w 2022 r. – 185 miejsce (1,03)
  12. Odsetek osób korzystających z sieci kanalizacyjnej w 2022 r. – 107 miejsce (61.0)
  13. Przyrost naturalny na 1.000 ludności w 2022 r. – 163 miejsce (minus 4,09)
  14. Udział powierzchni objętej obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w powierzchni ogółem gminy w 2022 r. – 120 miejsce (6,50)
  15. Wydatki bieżące na oświatę, wychowanie i opiekę nad dzieckiem w wieku do lat 3 na 1 mieszkańca w wieku przedprodukcyjnym w 2022 r. – 93 miejsce (9.961,84)
  16. Udział nakładów na szkolenia pracowników urzędów gmin i radnych gminy w wydatkach bieżących gmin na administrację publiczną w 2022 r. – 110 miejsce (0,33)

Ogółem: wskaźnik zagregowany – 2.088 co daje nam 95 miejsce w województwie

– Regionalność rankingu umożliwia wyróżnienie liderów w województwie oraz w powiatach dzięki czemu docenimy i motywujemy większą ilość gmin. Kolejne atuty rankingu to: skumulowana i syntetyczna ocena gmin w różnych obszarach, promowanie najlepszych praktyk w regionie, integracja regionu na poziomie samorządowym i obywatelskim, promowanie naszego regionu w Polsce, cykliczność pozwalająca na uchwycenie dynamiki zmian (ranking w danym roku pokazuje „zdjęcie” gminy, dzięki rankingom w kolejnych latach uzyskamy dynamiczny obraz gmin czyli ich zmianę w czasie), ranking obejmuje wszystkie gminy naszego regionu – czytamy w opisie rankingu.

Gminy nagradzamy w następujących kategoriach: gminy wiejskie, gminy miejsko-wiejskie, gminy miejskie, gminy liderzy powiatowi.

LIDERZY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Tarnowo Podgórne

Suchy Las

Kleszczewo

 

LIDERZY POWIATOWI:

 1. Lider powiatu chodzieskiego Gmina wiejska Chodzież
 2. Lider powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego Gmina miejska Czarnków
 3. Lider powiatu gnieźnieńskiego Gmina wiejska Łubowo
 4. Lider powiatu gostyńskiego Gmina miejsko-wiejska Gostyń
 5. Lider powiatu grodziskiego Gmina wiejska Granowo
 6. Lider powiatu jarocińskiego Gmina miejsko-wiejska Jarocin
 7. Lider powiatu kaliskiego Gmina wiejska Ceków-Kolonia
 8. Lider powiatu kępińskiego Gmina wiejska Baranów
 9. Lider powiatu kolskiego Gmina miejska Koło
 10. Lider powiatu konińskiego Gmina miejsko-wiejska Kleczew
 11. Lider powiatu kościańskiego Gmina wiejska Kościan
 12. Lider powiatu krotoszyńskiego Gmina miejsko-wiejska Zduny
 13. Lider powiatu leszczyńskiego Gmina wiejska Włoszakowice
 14. Lider powiatu międzychodzkiego Gmina miejsko-wiejska Sieraków
 15. Lider powiatu nowotomyskiego Gmina miejsko-wiejska Nowy Tomyśl
 16. Lider powiatu obornickiego Gmina miejsko-wiejska Oborniki
 17. Lider powiatu ostrowskiego Gmina wiejska Sośnie
 18. Lider powiatu ostrzeszowskiego Gmina wiejska Kobyla Góra
 19. Lider powiatu pilskiego Gmina miejska Piła
 20. Lider powiatu pleszewskiego Gmina miejsko-wiejska Pleszew
 21. Lider powiatu poznańskiego Gmina wiejska Tarnowo Podgórne
 22. Lider powiatu rawickiego Gmina miejsko-wiejska Miejska Górka
 23. Lider powiatu słupeckiego Gmina wiejska Powidz
 24. Lider powiatu szamotulskiego Gmina miejsko-wiejska Pniewy
 25. Lider powiatu średzkiego Gmina wiejska Krzykosy
 26. Lider powiatu śremskiego Gmina miejsko-wiejska Śrem
 27. Lider powiatu tureckiego Gmina wiejska Przykona
 28. Lider powiatu wągrowieckiego Gmina miejska Wągrowiec
 29. Lider powiatu wolsztyńskiego Gmina miejsko-wiejska Wolsztyn
 30. Lider powiatu wrzesińskiego Gmina miejsko-wiejska Nekla
 31. Lider powiatu złotowskiego Gmina miejska Złotów

A poniżej cały dokument – wszystkie gminy Wielkopolski:

Ranking_wielkopolskie_2023

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *