Wronki z grantem na ponad 220 tysięcy

Gmina Wronki otrzymała grant w wysokości 220.217,04zł w ramach Projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”- czytamy na stronie www.Wronki.pl. Grant jest współfinansowany przez Unię Europejską

Dietetyk Wronki Oferty Pracy Wronki

źródło: www.Wronki.pl

 

Nazwa beneficjenta: WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE – REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ W POZNANIU
wartość projektu: 36 533 749,95 zł
dofinansowanie z UE: 31 053 687,45 zł
Województwo: wielkopolskie: powiaty
program: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020
działanie: 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne
fundusz: Europejski Fundusz Społeczny
perspektywa: 2014 – 2020

Nadzwyczajna sytuacja pandemii i związane z nią rozprzestrzenianie się koronawirusa COVID-19 spowodowały istotne zagrożenie dla funkcjonowania systemów pomocy w Wielkopolsce i w całym kraju.

Aby zabezpieczyć ludzi – bezpośrednich odbiorców usług instytucji pomocy i integracji społecznej i pieczy zastępczej należy przede wszystkim zadbać o cały sektor osób pomagających mieszkańcom instytucji całodobowego pobytu i osób wymagających pomocy w codziennym funkcjonowaniu, ale także kadrę – pracowników świadczących usługi wspierające i ich rodziny.

W obecnie panującej sytuacji zapewnienie bezpieczeństwa tej grupie pozwoli na skuteczne zapobieganie rozprzestrzenianiu się epidemii i pozwoli na sprawne funkcjonowanie systemu. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu – wojewódzka jednostka samorządowa realizująca zadania polityki społecznej regionu, a w szczególności pomocy społecznej, jest odpowiedzialny za wsparcie tych instytucji i kadr systemu pomocy i integracji społecznej, które niosą codzienną pomoc najbardziej potrzebującym – osobom starszym, niesamodzielnym, zależnym, rodzinom i wszystkim innym osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym.

Rolą Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu będzie udzielanie grantów i koordynacja współpracy na rzecz zapobiegania COVID-19 oraz zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony życia pracowników systemu pomocy i integracji społecznej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *