Wszystkie obietnice komitetu Mirosława Wieczora na najbliższe 5 lat

Przed wyborami wszyscy wiele obiecują. Tak było, jest i zapewne będzie. Kandydaci obiecują, mieszkańcy wierzą i głosują. Z tegorocznych obietnic powstała długa lista. Przepisaliśmy postulaty tylko tych radnych, którym udało się wygrać z kontrkandydatami innych komitetów: Jerzego Śmiłowskiego, Ernesta Frankowskiego, Roberta Orzechowskiego, Mariusza Makówki, Piotra Golasa, Piotra Rzyskiego, Bartosza Sobańskiego, Marcina Wilka. Oczekujemy systematycznego ich spełniania. Tu nie może być wymówki, że czegoś nie można przegłosować, bo stosunek głosów rozkłada się: 9:6

Dietetyk Wronki

Do Rady MiG weszli (od lewej, wszyscy liczeni jako jeden rząd): Piotr Rzyski (drugi), Marcin Wilk ( trzeci), Jarosław Mikołajczak (czwarty), Jerzy Śmiłowski (szósty);
Od prawej: Piotr Golas (pierwszy), Robert Orzechowski (drugi), Mariusz Makówka (trzeci), Bartosz Sobański (czwarty), Ernest Frankowski (szósty)

Sytuacja KWW Razem dla Gminy jest jasna – mogą przez najbliższe 5 lat rządzić samodzielnie. Mirosław Wieczór pewnie wygrał wybory na stanowisko Burmistrza już w 1 turze, wprowadził do Rady Miasta i Gminy swoich 9 radnych.

Podczas kampanii wyborczej Mirosław Wieczór jeżdżąc meleksem odbył wiele spotkań, w trakcie których przedstawiał swój pomysł na dalszy rozwój gminy. Kandydaci na radnych na wspólnych ulotkach z twarzą burmistrza przedstawiali wiele postulatów wyborczych, obiecując ich realizację w najbliższej kadencji (pięcioletniej).

Postanowiliśmy je spisać i opublikować. Będziemy je przypominać co roku po realizacji budżetu i przed uchwaleniem następnego.

Oto postulaty:

 1. Rozbudowa szkoły w Nowej Wsi
 2. Budowa małej szkoły na Borku
 3. Budowa boiska i bieżni przy Szkole Podstawowej Nr 2
 4. Budowa 16 kilometrów dróg
 5. Budowa drogi na ul. Rolnej
 6. Budowa drogi na ul. Przesmyk
 7. Budowa dróg w Jasionnie
 8. Budowa drogi Piła – Obelzanki
 9. Budowa drogi od przejazdu kolejowego w Popowie
 10. Budowa dróg Kłodzisko-Pakawie, Dąbrowa
 11. Budowa dróg w Wartosławiu
 12. Budowa drogi od przejazdu kolejowego w Popowie
 13. Modernizacja ul. Mickiewicza
 14. Remont drogi gminnej z płyt w Popowie wzdłuż lasu
 15. Budowa chodnika na ul. Rolnej
 16. Budowa chodnika na ul. Jaworowej
 17. Budowa chodnika na ul. Grabowej
 18. Udrożnienie komunikacji na Borku
 19. Budowa nowych miejsc parkingowych
 20. Przedłużenie ścieżki rowerowej nad Wartą
 21. Budowa ścieżki rowerowej w kierunku Obrzycka
 22. Budowa ścieżki rowerowej w kierunku Jasionny
 23. Budowa ścieżki rowerowej w kierunku Chojna
 24. Budowa ścieżki rowerowej w kierunku Starego Miasta
 25. Budowa ścieżki rowerowej w kierunku Wartosławia
 26. Kontynuacja programu dofinansowania pieców proekologicznych
 27. Rozpoczęcie dofinansowania elektrowni fotowoltaicznych
 28. Monitorowanie jakości powietrza we współpracy z innymi gminami
 29. Rozszerzenie sieci kanalizacyjnej (Wróblewo, Wartosław, Pożarowo)
 30. Modernizacja kanalizacji na ulicy Myśliwskiej i Piaskowej
 31. Modernizacja świetlic wiejskich
 32. Unowocześnianie boisk sportowych i placów zabaw
 33. Rewitalizacja Rynku i starej części miasta
 34. Dofinansowania przez Gminę odnowienia budynków
 35. Dokończenie bulwaru
 36. Oświetlenie bulwaru
 37. Dalsze zagospodarowanie terenu przy ul. Zwycięzców i kładce
 38. Budowa pomostu, slipu, placu zabaw i zaplecza sanitarnego przy kładce
 39. Uruchomienie kolejnych programów profilaktycznych dla dzieci i dorosłych
 40. Rzszerzenie zakresu „wieczorynki” we współpracy z podmiotami medycznymi
 41. Unowocześnienie kąpieliska w Wartosławiu
 42. Budowa skateparku na os. Borek
 43. Utworzenie nowoczesnych placów zabaw m.in. na Borku, Zamościu oraz w parku Sroczyńskiego
 44. Realizacja hasła „Chodzi o ludzi, nie o politykę”
 45. Budowa chodnika na ulicy Piaskowej
 46. Zagospodarowanie parku przy ulicy Nadbrzeżnej (utwardzenie alejek, rozszerzenie oferty dla dzieci)
 47. Modernizacja placu zabaw przy ulicy Myśliwskiej
 48. Zagospodarowanie terenów wokół stawu „Cegielnia”
 49. Oświetlenie ulicy Garncarskiej
 50. Wprowadzanie rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo na ulicach w centrum miasta
 51. Budowa zjazdów z ulicy Mickiewicza do bloków
 52. Przebudowa drogi Lubowo-Karolewo
 53. Rozbudowa sieci oświetlenia drogowego w Kłodzisku
 54. Rozbudowa sieci oświetlenia drogowego w Wartosławiu
 55. Rozbudowa sieci oświetlenia drogowego w Lubowie
 56. Rozbudowa sieci oświetlenia drogowego w Karolewie
 57. Rozbudowa sieci oświetlenia drogowego przy drodze Pierwoszewo-Biezdrowo
 58. Rozwiązywanie problemów wodno-ściekowych
 59. Wzbogacanie oferty kulturalnej i rekreacyjnej dla mieszkańców wsi
 60. Pomoc rolnikom w rozwoju nowoczesnego rolnictwa
 61. Zaplanowanie budowy drogi do Rzecina
 62. Remont budynku gospodarczego i sanitariatów przy świetlicy w Rzecinie
 63. Rozbudowa oświetlenia w Rzecinie
 64. Rozbudowa oświetlenia w Jasionnie
 65. Rozbudowa oświetlenia w Obelzankach
 66. Doposażanie placów zabaw, oraz świetlic wiejskich
 67. Oświetlenie drogi do osiedla Leśna Polana od ul. Cienistej
 68. Podjęcie działań zmniejszających ryzyko podtopień przy ul. Cienistej
 69. Utwardzenie pobocza drogi dojazdowej do garaży na os. Słowiańskim
 70. Działania na rzecz zniwelowania barier architektonicznych trudnych do pokonania przez osoby niepełnosprawne i wózki dziecięce
 71. Dokończenie budowy ulic w Nowej Wsi (Boczna i Szamotulska)
 72. Budowa skutecznych systemów odwodnienia, na początek przebudowa rowów przy ul. Górnej
 73. Przedłużenie oświetlenia na ul. Staromiejskiej
 74. Realizacja programu „OŚWIATA, BEZPIECZEŃSTWO, ZDROWIE, REKREACJA…”
 75. Poprawa oferty edukacyjnej dla dzieci z części miasta od strony Zamościa
 76. Wymiana wyeksploatowanych nawierzchni dróg na nowe na Osiedlu Zamość
 77. Remont nawierzchni ul. Łąkowej
 78. Popieranie inicjatyw dotyczących inwestowania w sprzęt przeciwpożarowy i ratowniczy dla gminnych jednostek OSP
 79. Uzupełnienie kompleksu sportowo-kulturalnego na Osiedlu Zamość w kolejne obiekty
 80. Organizacja imprez plenerowych na Osiedlu Zamość
 81. Przebudowa chodnika na ul Słonecznej
 82. Budowa chodnika na os. Słowackiego (wzdłuż bloku 9)
 83. Kontynuacja budowy chodnika na ul. Mickiewicza w kierunku Stróżek
 84. Poprawa infrastruktury drogowej w rejonie os. Borek

Wszystkie wyżej wymienione obietnice pochodzą z ulotek wyborczych finansowanych przez KWW Razem dla Gminy – programu Mirosława Wieczora i opracowanych przez radnych zwycięskiego komitetu.

Agencja Reklamowa Wronki

Redakcja przepisała tylko postulaty tych radnych, którym udało się wygrać z kontrkandydatami innych komitetów: Jerzego Śmiłowskiego, Ernesta Frankowskiego, Roberta Orzechowskiego, Mariusza Makówki, Piotra Golasa, Piotra Rzyskiego, Bartosza Sobańskiego, Marcina Wilka.

Brakuje nam postulatów Jarosława Mikołajczaka, który mandat radnego uzyskał bez konieczności prowadzenia kampanii wyborczej – żaden inny komitet wyborczy w Chojnie nie wystawił swojego kontrkandydata.

 

Z: Piotr RzyskiMarcin WilkJarosław Ryszard MikołajczakPiotr Ławniczak – Kandydat na radnego MiG WronkiJurek ŚmiłowskiKrystian Kawa KaweckiMirosław WieczórErnest Frankowski,Andrzej PieprzykBartek SobańskiRobert Orzechowski i Piotr Golas

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *