Wybieracie się na sesję? Dziś 17.00. Transmitowana też on line

Zapraszam jeśli nie do udziału, to przynajmniej do słuchania transmisji on line

foto: Sława Berdzińska

Link do transmisji on-line

XXI sesja Rady Miasta i Gminy Wronki, godz. 17:00 w sali Wronieckiego Ośrodka Kultury, ul. Poznańska 59.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Miasta i Gminy Wronki.

4. Przyjęcie interpelacji i wniosków radnych.

5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie od 1 do 31 maja 2020 r.

6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Wronki w okresie od 1 do 31 maja 2020 r.

7. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta i Gminy Wronki w 2019 r.

8. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii Miasta i Gminy Wronki.

9. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej Wronek za rok 2019.

10. Rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa na rok szkolny 2020/2021 w gminie Wronki.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Towarowej i ul. Morelowej w mieście Wronki.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały uchylającej uchwały Rady Miasta i Gminy Wronki.

13. Zapoznanie się z projektem uchwały zatwierdzającej zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Wronki oraz uchylającej uchwały Rady Miasta i Gminy Wronki.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady oraz stałych Komisji Rady Miasta i Gminy Wronki na II półrocze 2020 r.

15. Wolne głosy i wnioski.

16. Zamknięcie sesji.

Oraz tzw. “wrzutki” – wczorajsze:

– burmistrza

– Bartosza Sobańskiego

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *