Wysokie wyniki egzaminów zawodowych w Zespole Szkół nr 2 im. Stanisława Konarskiego we Wronkach

Po raz pierwszy w powiecie i naszej szkole uczniowie z klasy III technikum w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej zdawali egzaminy zawodowe

Dietetyk Wronki Oferty Pracy Wronki

Szkoła jest dumna z sukcesu uczniów, ponieważ zdawalność w części teoretycznej wyniosła 81,82%, a praktycznej 100%.
Średni wynik części teoretycznej to: 68,18%, a części praktycznej 93,73%.

Najlepsze wyniki osiągnęli:

Agnieszka Czepczyńska, Jakub Brożys i Tomasz Mikuła, którzy uzyskali 80% w części teoretycznej i 94% w części praktycznej.

Absolwenci szkoły kształcącej w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej są przygotowani do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • organizowania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,

  • wykonywania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,

  • konserwowania oraz naprawiania urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,

  • kontrolowania pracy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,

  • sporządzania kosztorysów oraz ofert i umów dotyczących urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Należy nadmienić, że szkoła jest doskonale przygotowana do prowadzenia zajęć zarówno teoretycznych, jak i praktycznych. Wiele pomocy dydaktycznych i programów multimedialnych zostało zakupionych na potrzeby stworzenia pracowni oraz warsztatów.

Uczniowie klasy trzeciej raz w tygodniu odbywają praktyki zawodowe w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego na ul. Jawornickiej w Poznaniu.

Agencja Reklamowa Wronki

Dla uczniów technikum o tym profilu kilka razy w roku są organizowane wycieczki zawodoznawcze do miejsc, gdzie wytwarzana jest „Zielona Energia”. Uczniowie mają okazję poznać budowę hydroelektrowni, farm wiatrowych czy pomp ciepła.

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej jest zawodem przyszłości, dlatego warto poznać możliwości, jakie daje szkoła w jego zdobyciu. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych 20.05.2017 r. na „Drzwi otwarte” Zespołu Szkół Nr 2 im. Stanisława Konarskiego we Wronkach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *