Wyzwania Gminy Wronki na 2018 rok

Podczas Spotkania Noworocznego burmistrz Mirosław Wieczór przedstawił wydatki gminy w 2017 oraz tegoroczne wyzwania. Zobacz, jakie inwestycje zaplanowano na ten rok

Dietetyk Wronki

Budżet Miasta i Gminy Wronki w 2017 roku wynosił 90 milionów złotych wydatków i tyle samo dochodów.

Wydatki rozkładały się następująco:

  • 33% oświata
  • 11% administracja i bezpieczeństwo
  • 22% pomoc społeczna
  • 21% inwestycje
  • 13% pozostałe wydatki

W ramach inwestycji wybudowano 13,5 km dróg gminnych oraz 6,3 km chodników.
Zbudowana została świetlica na Osiedlu Zamość, boisko przy ul. Polnej, powstały nowe place zabaw i siłownie zewnętrzne. Wyremontowano Kinoteatr Gwiazda na kwotę 450 000 zł.

W kwestii ekologii zostały kompleksowo zmodernizowane energetycznie dwie szkoły podstawowe: SP Nr 2 oraz SP Nr 3 (byłe gimnazjum przy ul. Polnej).
245 gospodarstw skorzystało z dofinansowania na zakup i montaż 245 kotłów ekologicznych, co przełożyło się na 1,2 miliona zł dofinansowania z gminnej kasy.

Gminie Wronki w roku 2017 udało się całkowicie wyjść z długów.

Wyzwania na 2018 rok, które przedstawił Mirosław Wieczór to:

Agencja Reklamowa Wronki
  • budowa nowej szkoły podstawowej
  • przebudowa ul. Mickiewicza, która od 2017 roku jest już własnością gminy (więcej informacji w tym artykule)
  • uregulowanie stosunków wodnych zlewni rowu W-15
  • budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż rzeki Warty – od kładki do os. Borek.
  • budowa 455 elektrowni fotowoltaicznych przy gospodarstwach domowych na kwotę 9 milionów zł, z czego gmina liczy na wsparcie środkami UE w wysokości 7 milionów zł (o zainteresowaniu fotowoltaiką pisaliśmy w tym artykule)

Spotkanie Noworoczne odbyło się 4 stycznia 2018 roku we Wronieckim Ośrodku Kultury. Uczestniczyło w nim około 250 zaproszonych przez burmistrza osób. Podczas spotkania 55 wronczan nagrodzono statuetkami „Duma Wronek”. Gwiazdą wieczoru była Magdalena Janicka, która zaprezentowała covery znanych utworów. O nich pisaliśmy w poprzednich artykułach:

55 wronczan otrzymało Dumy Wronek [wideo] [foto]

Koncert Magdaleny Janickiej we Wronkach [WIDEO]

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *