XLII i XLIII sesje Rady Miasta i Gminy Wronki w dwa kolejne czwartki grudnia

W kolejne dwa czwartki grudnia odbędą się ostatnie dwie sesje w tym roku. 28 grudnia na sesji o godz. 12.00 zatwierdzony zostanie projekt budżetu na rok 2018

 

XLII sesja Rady Miasta i Gminy Wronki

XLII sesja Rady Miasta i Gminy Wronki odbędzie się w dniu 21 grudnia 2017 r. o godz. 12:00 w sali Wronieckiego Ośrodka Kultury, ul. Poznańska 59.

Dietetyk Wronki

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Miasta i Gminy Wronki.

4. Przyjęcie interpelacji i wniosków radnych.

5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

Agencja Reklamowa Wronki

6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Wronki w okresie międzysesyjnym od 1 do 30 listopada 2017 r.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wronki w rejonie ulic: Wierzbowej, Myśliwskiej, Łowieckiej, Piaskowej i Nadbrzeżnej.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wronki w rejonie ulic: Wierzbowej, Myśliwskiej, Łowieckiej, Piaskowej i Nadbrzeżnej.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały uchylającej uchwalę w sprawie utworzenia Wronieckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz nadania statutu.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Szamotulskiemu.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miasta i Gminy Wronki oraz stałych Komisji Rady na I półrocze 2018 r.

12. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

13. Zapytania i wolne głosy.

14. Zamknięcie sesji.

 

XLIII sesja Rady Miasta i Gminy Wronki

XLII sesja Rady Miasta i Gminy Wronki odbędzie się w dniu 28 grudnia 2017 r. o godz. 12:00 w sali Wronieckiego Ośrodka Kultury, ul. Poznańska 59

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie interpelacji i wniosków radnych.

4. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wronki na lata 2018 – 2023.

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na  rok 2018.

6. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

7. Zapytania i wolne głosy.

8. Zamknięcie sesji.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *