XLVII sesja Rady Miasta i Gminy Wronki

XLVII sesja Rady Miasta i Gminy Wronki odbędzie się 19 maja 2022 r. (czwartek) o godz. 17:00 w budynku kulturalno- socjalnym na Osiedlu Zamość, przy ul. Topolowej 7 we Wronkach

Hala na sprzedaż Popowo Oferty Pracy Wronki

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

  2. Przyjęcie porządku obrad.

  3. Przyjęcie protokołu z XLVI sesji Rady Miasta i Gminy Wronki.

  4. Przyjęcie interpelacji i wniosków radnych.

  5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie od 1 do 30 kwietnia 2022 r.

  6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Wronki w okresie międzysesyjnym od 1 do 30 kwietnia 2022 r.

  7. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2021 r.

  8. Rozpatrzenie projektu w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowa Wieś.

  9. Wolne głosy i wnioski.

  10. Zamknięcie sesji.

 

1 komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *