XXIX sesja Rady Miasta i Gminy Wronki w czwartek, komisje w środę od rana w sali WOK-u

XXIX sesja Rady Miasta i Gminy Wronki odbędzie się 28 stycznia 2021 r. o godz. 17:00 w sali Wronieckiego Ośrodka Kultury, przy ul. Poznańska 59 we Wronkach. Sesja jest otwarta. W środę od rana w tym samym miejscu trwają komisje branżowe

Dietetyk Wronki

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołów z XXVII sesji Rady Miasta i Gminy Wronki.

4. Przyjęcie interpelacji i wniosków radnych.

5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie od 1 do 31  grudnia 2020 r.

Agencja Reklamowa Wronki

6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Wronki w okresie międzysesyjnym od 1 do 31 grudnia 2020 r.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku uczniom oddziałów klas VI szkół podstawowych gminy Wronki w latach szkolnych 2021/2022 do 2022/2023.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Wronki oraz określenia granic ich obwodów.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielania stypendiów Burmistrza Miasta i Gminy Wronki z wyniki w nauce dla uczniów szkół podstawowych mających siedzibę na terenie gminy Wronki.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wronki.

12. Wolne głosy i wnioski.

13. Zamknięcie sesji.

 

 

 

 

komentarzy 10

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *