XXXII sesja Rady Miasta i Gminy Wronki już w najbliższy czwartek w sali WOK-u

XXXII sesja Rady Miasta i Gminy Wronki odbędzie się 29 kwietnia 2021 r. (czwartek) o godz. 17:00 w sali Wronieckiego Ośrodka Kultury, przy ul. Poznańska 59

Dietetyk Wronki Oferty Pracy Wronki

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Miasta i Gminy Wronki.

4. Przyjęcie interpelacji i wniosków radnych.

5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych  w okresie od 1 do 31  marca 2021 r.

Agencja Reklamowa Wronki

6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Wronki w okresie międzysesyjnym od 1 do 31 marca 2021 r.

7. Sprawozdania z działalności Komisji stałych Rady Miasta i Gminy Wronki za rok 2020.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu przyznawania tych świadczeń.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie gminy Wronki w 2021 roku.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały ustalenia Regulaminu plaży i kąpieliska Wartosław nad Jeziorem Pożarowskim.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu plaży i kąpieliska Chojno nad Jeziorem Radziszewskim.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z Kręgielni we Wronkach.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych Orlik.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Wronki, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania na pokrycie części kosztów zakupu i montażu szczelnych zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe bytowe.

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet Sołtysom i Przewodniczącym Zarządów Osiedli gminy Wronki.

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze znajdujących się na terenie gminy Wronki świetlic wiejskich i budynku kulturalno-socjalnego oraz ich wyposażenia.

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Szamotulskiemu.

19. Wolne głosy i wnioski.

20. Zamknięcie sesji.

komentarze 3

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *