ZK Wronki

Zakład Karny we Wronkach ogłasza nabór

Zyskujesz m. in.

  • Atrakcyjną i ciekawa pracę
  • Stabilne zatrudnienie i wynagrodzenie.
  • Nagrody uznaniowe, nagrody roczne.
  • Nabycie praw emerytalnych po 25 latach służby.
  • Wynagrodzenie na start w wysokości co najmniej 4 312 zł netto dla osób poniżej 26 roku życia i 4 073 zł netto dla osób powyżej 26 roku życia.
  • Na początek 26 dni urlopu wypoczynkowego, a po 10 latach służby – 31 dni, po 15 latach służby – 35 dni, po 20 latach – 39 dni urlopu wypoczynkowego.
  • Raz w roku wypłatę równoważnika za umundurowanie w kwocie ok. 2 200 zł netto.
  • Dofinansowanie do wypoczynku dla siebie i członków rodziny w wys. ok. 400 zł netto na osobę.

Szczegółowe informacje:

https://www.sw.gov.pl/praca-oferty/zaklad-karny-we-wronkach

zk_wronki@sw.gov.pl

tel. 67 254 50 09

67 254 96 03