Zakończenie roku szkolnego w Zespole Szkół Nr 2

26 czerwca uczniowie ZS Nr 2 im. Stanisława Konarskiego we Wronkach zakończyli zajęcia dydaktyczne roku szkolnego 2014/2015.

Zakończenie roku szkolnego ZS2 (10)Uroczystość miała szczególny charakter, ponieważ połączona była z niezwykle ważnym dla szkoły wydarzeniem- otwarciem bieżni lekkoatletycznej i skoczni w dal.

Dietetyk Wronki Oferty Pracy Wronki

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali dyrektor szkoły Ryszard Firlet oraz goście specjalni- przedstawiciele podmiotów współfinansujących realizację projektu: Krzysztof Paszyk– Przewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Józef Kwaśniewicz – Starosta Powiatu Szamotulskiego oraz Zbigniew Rębacz – Prezes Zarządu Spomasz Wronki Grupa SFPI Spółka z o.o.

Dyrektor Ryszard Firlet podziękował Gościom za okazaną pomoc, życzliwość i skuteczne wsparcie realizacji projektu budowy bieżni i skoczni.

Aby tradycji stało się zadość ks. Jurand Żelisławski poświęcił obiekt. Mamy nadzieję, że wszyscy będą z niego korzystać bezpiecznie i z radością.

Zakończenie roku szkolnego ZS2 (3)

Zakończenie zajęć dydaktycznych to także czas wręczania nagród, składania gratulacji, życzeń i podziękowań.

Dyrektor Ryszard Firlet i wicedyrektor Ewa Michalak wręczyli świadectwa i nagrody książkowe uczniom, którzy uzyskali promocję do następnej klasy z wyróżnieniem. Nagrody otrzymali także uczniowie, którzy uzyskali bardzo dobre i dobre wyniki w nauce, reprezentowali szkołę w konkursach wiedzy i artystycznych oraz w zawodach sportowych.

Agencja Reklamowa Wronki

Do Stypendium Prezesa Rady Ministrów została wytypowana Paulina Rembacz z klasy III TB z wynikiem 5,5 i zachowaniem wzorowym.

Do Stypendium Starosty Szamotulskiego zostali wytypowani następujący uczniowie:

Sandra Zastróżna III TA, Katarzyna Zimińska III TA, Marta Zawadzka III, Milena Jeziorna III TA, Anna Kaszkowiak II TA, Marika Przybysz II TA, Patrycja Grzelak I TA, Paulina Szymańska I TA, Agnieszka Czepczyńska I TA, Bartłomiej Białek I ZB.

Tytuł najlepszej absolwentki Technikum otrzymała Elżbieta Ciszak z klasy IV TA z wynikiem 5.25 i zachowaniem wzorowym, a Zasadniczej Szkoły Zawodowej otrzymała Marta Rzysko z klasy III ZA z wynikiem 4,78 i zachowaniem wzorowym. Obie absolwentki zostały nagrodzone stypendium Starosty Szamotulskiego.

Tytułem najlepszego Technika Ekonomisty poszczycić się może Klaudia Saguła, a najlepszego Technika BudownictwaMaciej Jokiel.

Uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 im. Stanisława Konarskiego w roku szkolnym 2014/2015 zdobywali laury w następujących olimpiadach i konkursach.

XI Wielkopolska Olimpiada Wiedzy Konsumenckiej: II miejsce w etapie wojewódzkim – Elżbieta Ciszak z klasy IV TA, IV miejsce w etapie powiatowym – Kamila Henschke z klasy III TA

XII Konkurs Literacki dla młodzieży szkolnej powiatu szamotulskiego O ZŁOTĄ, SREBRNĄ I BRĄZOWĄ WRONĘ, organizowany przez Wroniecki Dom Kultury pod patronatem Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury oraz Klub Literacki w Poznaniu: Złota Wrona – Paulina Rembacz z klasy III TB, Brązowa Wrona – Kamila Henschke z klasy III TA

Powiatowa Olimpiadzie Wiedzy o Uzależnieniach oraz HIV/AIDS pod hasłem „Życie jest sceną – każdy ruch ma znaczenie”: II miejsce – Sandra Leśniewska z klasy II TA

Gra terenowa „Historia, która uczy – II wojna światowa” zorganizowana przez TMZW, WOK i UMiG Wronki: I miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych – drużyna w składzie – Paulina Rembacz, Ania Dura i Klaudia Saguła

Olimpiady i konkursy , w których uczniowie Zespołu Szkół Nr 2 we Wronkach reprezentowali szkołę.

Konkurs recytatorski powiatu szamotulskiego „Zaduszki Poetyckie”, Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Kangur 2015, Konkurs Wiedzy o Zasadach Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych, Ogólnopolski Konkurs Chemiczny „Alchemik”, Turnieju Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich, X Olimpiadzie Przedsiębiorczości, Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, Olimpiada Wiedzy Ekologicznej 2015

Projekty, kampanie i happeningi, w których zaangażowani byli uczniowie, rodzice
i nauczyciele Zespołu Szkół Nr 2 we Wronkach:

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Akcja charytatywna „Góra grosza”, „ARS czyli jak dbać o miłość” -program profilaktyczny dla uczniów klasy I, „Zachowaj Trzeźwy Umysł”- ogólnopolska kampania podejmująca problem profilaktyki uzależnień, Happening z okazji Szkolnego Dnia Walki z HIV i AIDS, „Przyjmuje leki czy bierze leki? Leki bez recepty- do leczenia, nie do brania” ogólnopolska kampania dla rodziców, „Myślę, więc nie ślę!”- kampania społeczna dotycząca sekstingu, „Starszy Brat Starsza Siostra”- wolontariat, IV Samsung Półmaraton – wolontariat, Projekt wymiany młodzieży „Polska i Niemcy. Wspólna historia”, XIV Ogólnopolski Tydzień Czytania pod hasłem „Cała Polska czyta w bibliotekach”, Akcja „Cała Polska czyta dzieciom”

Sportowe sukcesy uczniów Zespołu Szkół Nr 2 im. Stanisława Konarskiego we Wronkach.

Mistrzostwa Powiatu Szamotulskiego Szkół Ponadgimnazjalnych w Lekkoatletyce: II miejsce w biegu na 800 metrów – Paulina Szymańska klasa I TA, I miejsce w biegu na 800 metrów – Adrian Spychaj klasa III TB, II miejsce w skoku w dal – Hubert Dembski klasa I ZB, I miejsce w skoku wzwyż – Sebastian Bartkowiak klasa III TA

III miejsce w Drużynowych Mistrzostwach Powiatu Szamotulskiego w tenisie stołowym dziewcząt i chłopców: Dziewczyny: Edyta Grzesiak, Justyna Białuska, Karolina Smolarek i Klaudia Kudlińska, chłopcy: Mikołaj Przybysz, Kamil Przybysz, Grzegorz Nowak, Jakub Brożys

II miejsce w Mistrzostwach Powiatu Szamotulskiego w Piłce Siatkowej: Adam Bober , Grzegorz Nowak, Mikołaj Tyczewski, Jakub Brzóska, Grzegorz Roszak, Bartłomiej Białek, Hubert Dembski, Miłosz Krzyżaniak.

II miejsce w Mistrzostwach Powiatu Szamotulskiego w Piłce Siatkowej Plażowej: Adam Bober i Grzegorz Nowak

IV miejsce w Mistrzostwach Powiatu w piłce nożnej- halowej i na boisku trawiastym: Jakub Brzóska, Adam Bober, Bartosz Kiszka, Adrian Spychaj, Sebastian Tatarek, Łukasz Kwiatecki, Patryk Duks, Mikołaj Przybysz, Kornel Biedziak, Mikołaj Tyczewski, Adam Szymański.

Niezwykle uroczystym momentem było wręczenie nagród i świadectw ukończenia szkoły absolwentom Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Stypendium Starosty Powiatu Szamotulskiego za uzyskanie tytułu najlepszego absolwenta szkoły otrzymała Marta Rzysko. Wręczył je Starosta Józef Kwaśniewicz, który życzył jednocześnie wszystkim absolwentom powodzenia w dorosłym samodzielnym życiu.

Sukcesów w realizacji życiowych planów oraz wspaniałych wakacji życzyli uczniom i absolwentom Pan Przewodniczący Krzysztof Paszyk i Pan Prezes Zbigniew Rębacz.

W czasie uroczystości nastąpił także wzruszający moment pożegnania pani wicedyrektor Ewy Michalak, która z dniem 31 sierpnia 2015r. odchodzi na emeryturę. W imieniu własnym i uczniów za 35 lat pracy podziękował dyrektor Ryszard Firlet.

Piękny bukiet kwiatów, adres ze słowami podziękowania za 15 lat rzetelnej pracy na stanowisku wicedyrektora szkoły oraz życzenia dalszej aktywności życiowej przekazał pani Michalak Starosta Józef Kwaśniewicz. Starosta odczytał także tekst dokumentu, informującego o powierzeniu panu Ryszardowi Firletowi z dniem 1 września 2015r. stanowisko dyrektora ZS Nr 2 im. Stanisława Konarskiego we Wronkach. Informacja ta wzbudziła radość całej społeczności szkolnej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *