Zamieniła dyrektorski fotel w szkole na fotel w ratuszu. Zamiast sekretarza?

Mamy nowe stanowisko we wronieckim ratuszu – kierownik referatu organizacyjnego w Urzędzie Miasta i Gminy Wronki.

dsc04070

Dietetyk Wronki Oferty Pracy Wronki

 

W ogłoszonym konkursie wygrała Małgorzata Andrzejczak-Skrzypczak. I nie byłoby może w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że mamy koniec sierpnia, a nowe stanowisko objęła dotychczasowa dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 2 we Wronkach.

Co zatem ze szkołą?
Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że burmistrz zaproponował to stanowisko obecnej wicedyrektor.

A co będzie robiła kierowniczka referatu organizacyjnego w ratuszu? Całą masę rzeczy – poniżej.

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:

1) Organizowanie i kierowanie pracą Referatu Organizacyjnego.

2) Nadzorowanie prawidłowej realizacji zadań przewidzianych dla Referatu Organizacyjnego.

3) Przygotowywanie materiałów dotyczących projektu budżetu na dany rok i sprawozdania z jego wykonania.

4) Dekretowanie korespondencji wpływającej do Urzędu MiG Wronki zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

5) Opracowywanie projektów zmian Regulaminu Organizacyjnego i Regulaminu Pracy.

Opracowywanie projektów zmian Statutu Miasta i Gminy, m.in. na podstawie wniosków Rady Miasta i Gminy.

6) Opracowywanie zakresów czynności oraz opisów stanowisk pracy.

7) Prowadzenie gospodarki etatami i funduszem płac oraz nadzorowanie prowadzenia spraw kadrowych i socjalnych pracowników.

8) Nadzorowanie organizacji pracy w Urzędzie oraz prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr.

9) Wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego wobec pracowników bezpośrednio mu podległych.

10) Zapewnienie warunków właściwej obsługi obywateli w Urzędzie.

11) Zapewnienie techniczno-organizacyjnej obsługi Rady i komisji powoływanych przez

Radę.

12) Prowadzenie spraw gospodarczych Urzędu, w tym nadzór nad pracami remontowymi w Urzędzie, zakupem środków trwałych i ich inwentaryzacją.

13) Zapewnienie wdrażania nowoczesnych technik w pracy Urzędu, w tym informatycznych.

14) Koordynowanie i organizowanie przebiegu prac związanych z wyborami i spisami, a także referendami i konsultacjami społecznymi.

15) Koordynowanie i kontrola rozpatrywania skarg i wniosków obywateli oraz petycji.

16) Nadzór nad przygotowaniem projektów uchwał Rady i zarządzeń Burmistrza.

17) Wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów oraz nadzorowanie przestrzegania i właściwego stosowania instrukcji kancelaryjnej.

18) Nadzorowanie realizacji wniosków i zaleceń pokontrolnych skierowanych do Burmistrza przez organy kontroli.

19) Kierownik Referatu Organizacyjnego wykonuje zadania i kompetencje zastrzeżone dla Sekretarza Gminy, w czasie jego nieobecności w Urzędzie przez okres powyżej 7 dni.

Dlaczego wybrano właśnie Małgorzatę Andrzejczak – Skrzypczak?

W uzasadnieniu tradycyjna formułka, nic nie mówiąca :)

Agencja Reklamowa Wronki

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Kierownika Referatu Organizacyjnego w Urzędzie Miasta i Gminy Wronki

Informuję, że po przeprowadzeniu procedury naboru na stanowisko Kierownika Referatu Organizacyjnego zatrudniona zostanie Pani Małgorzata Andrzejczak-Skrzypczak, zam. Stare Miasto, gm. Wronki.

Uzasadnienie dokonanego wyboru :

Pani Małgorzata Andrzejczak-Skrzypczak spełniła wymagania formalne określone w ogłoszonym naborze. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka zaprezentowała się jako osoba bardzo dobrze znająca zagadnienia z zakresu objętego naborem.

Pani Małgorzata Andrzejczak- Skrzypczak posiada wieloletnie doświadczenie kierownicze, potrafi zarządzać zasobami ludzkimi. W rozmowie udowodniła niezbędną wiedzę z zakresu administracji samorządowej i organizacji pracy.

Zdaniem komisji Pani Małgorzata Andrzejczak- Skrzypczak jest przygotowana do realizacji zadań przewidzianych na tym stanowisku pracy i gwarantuje prawidłowe ich wykonywanie.

Wronki, dnia 18 sierpnia 2015 r.

Burmistrz
Miasta i Gminy Wronki
Mirosław Wieczór

A co ja myślę?

Myślę, że burmistrz Wieczór chcąc wyciszyć wieczne animozje wokół Szkoły Podstawowej Nr 2, wziął Małgorzatę Andrzejczak- Skrzypczak pod swoje skrzydła do ratusza. Ale to tylko moje osobiste zdanie.

Jak jest naprawdę wiedzą zainteresowani.
Wyczytałam, że stanowisko to podlega bezpośrednio sekretarzowi, którego nie ma. Czy to więc oznacza, że nie podlega nikomu?

Pani Małgorzacie życzymy rzeczywiście stalowych nerwów, bo to, że placówka jest mniejsza, nie oznacza, że będzie łatwiej. I jakby w epicentrum :)

Czarny Kruk

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *