Zapraszam na popołudniowe sesje i komisje Rady MiG Wronki

Już w czwartek II sesja Rady MiG Wronki. Tym razem o godz. 17.00 (!) w auli SP nr 3 przy ul. Polnej. Zapraszamy mieszkańców do osobistego udziału w sesji lub uczestniczenia w niej on line (transmisja na żywo). Poniżej przedstawiam Państwu program sesji. Komisje rady odbędą się w  środę – o godz. 17.00 komisja kultury, o 19.00 komisja budżetowa. Komisje odbywają się w sali ratusza i wstęp wolny na nie mają mieszkańcy. To właśnie na komisjach trwają dyskusje o projektach uchwał i tu wypracowuje się ich kształt. Na sesjach są już tylko zatwierdzane. Komisje nie są nagrywane urzędowo, ale ja chodzę z kamerą i nagrywam dla Państwa te spotkania

Dietetyk Wronki

II sesja Rady Miasta i Gminy Wronki odbędzie się 6 grudnia 2018 r. o godz. 17:00 w auli Szkoły Podstawowej nr 3 we Wronkach, ul. Polna 5, 64-510 Wronki.

Transmisja na żywo

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z LVIII sesji Rady Miasta i Gminy Wronki.

Agencja Reklamowa Wronki

4. Przyjęcie interpelacji i wniosków radnych.

5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Wronki w okresie od 1 do 31 października 2018 r.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Burmistrza Miasta i Gminy Wronki.

9. Rozpatrzenie w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2019 rok.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność gminy Wronki w prawo własności tych gruntów  i wysokości stawek procentowych tych bonifikat.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dopłat do cen wody oraz odbioru ścieków dla wybranych taryfowych grup odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018.

14. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

15. Zapytania i wolne głosy.

16. Zamknięcie sesji.

KOMISJA KULTURY, OŚWIATY – dziś, 17.00 w ratuszu – wstęp wolny dla mieszkańców

Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych odbędzie się 5 grudnia 2018 r. o godz. 17:00 w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Wronki, Urząd Miasta i Gminy Wronki, ul. Ratuszowa 5.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

5. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej.

6. Rozpoczęcie prac nad projektem uchwały budżetowej na rok 2019.

7. Opracowanie planu pracy komisji na I półrocze 2019 r.

8. Zapytania i wolne głosy.

9. Zamknięcie posiedzenia.

KOMISJA BUDŻETU, FINANSÓW- dziś, 19.00 w ratuszu – wstęp wolny dla mieszkańców

Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego Miasta i Gminy odbędzie się 5 grudnia 2018 r. o godz. 19:00 w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy Wronki, ul. Ratuszowa 5.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

4. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Burmistrza Miasta i Gminy Wronki.

5. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na 2019 rok.

6. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

7. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność gminy Wronki w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat.

8. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie dopłat do cen wody oraz odbioru ścieków dla wybranych taryfowych grup odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

9. Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2018.

10. Rozpoczęcie prac nad projektem budżetu gminy Wronki na 2019 rok.

11. Opracowanie planu pracy Komisji na I półrocze 2019 r.

12. Wolne głosy i wnioski.

13. Zamknięcie posiedzenia.

fot. ratusz: Maciej Wachowiak

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *