Zaproszenie na czwartkową sesję Rady Miasta i Gminy Wronki

24 września 2015 r. (czwartek) o godz. 11.oo w sali Wronieckiego Ośrodka Kultury we Wronkach, ul. Poznańska 59 – odbędzie się X sesja Rady Miasta i Gminy Wronki

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Miasta i Gminy Wronki.

4. Przyjęcie interpelacji i wniosków radnych.

5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Wronki w okresie międzysesyjnym od 1 do 31 sierpnia 2015 r.

7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta i Gminy Wronki na lata 2015-2018”.

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Wronki, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczenia na pokrycie części kosztów zakupu i montażu przydomowych oczyszczalni ścieków.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wronki w obrębie osiedli: Borek, Słowackiego, Słowiańskiego i rejonu ulic: Mickiewicza, Słonecznej i Prasłowiańskiej – część I  oraz terenów położonych w miejscowości Stróżki, gmina Wronki – część II.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015.

12. Wytypowanie radnych Rady Miasta i Gminy Wronki do zespołu opiniującego budżet obywatelski.

13. Odpowiedzi na interpelacje radnych.

14. Zapytania i wolne wnioski.

15. Zamknięcie sesji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *