Zebranie wiejskie w Popowie 18.06.2024 o godz. 19.00

Zebranie wiejskie w Popowie odbędzie się we wtorek, 18.06.2024 o godz. 19.00. Wybieramy sołtysa i radę sołecką. Zapraszamy do uczestnictwa!

Oferty Pracy Wronki

Popowo

Popowo znajduje się ok. 3 km od zachodniego krańca Wronek. Wieś z jednej strony graniczy z rzeką Wartą, z drugiej zaś z lasami Puszczy Noteckiej. Pierwotnie był tu młyn o jednym kole, odnotowany w 1508 r. w dobrach wieleńskich.  W 1708 r. na terenie wsi została założona osada olęderska. Obecnie w Popowie znajdują się dwa znane w całej Europie zakłady organmistrzowskie, zajmujące się produkcją i remontem organów. W Popowie znajdują się: wpisany do ewidencji zabytków stary cmentarz ewangelicki z pomnikami z XIX i XX w., budynek z początku XX wieku nieczynnej już szkoły oraz zagroda młynarska z domem młynarza z 1899 r., stajnią i budynkiem gospodarczym z początku XX w.

W skład sołectwa Popowo wchodzą wsie: Popowo, Aleksandrowo, Krasnobrzeg, Szklarnia, Winnogóra.

Liczba mieszkańców wynosi (stan na 31.12.2022 r.) 448 osób.

Obecna Rada Sołecka Sołectwa Popowo:

Michał Kaszkowiak – sołtys

Agnieszka Ferfet – członek Rady Sołeckiej

Hanna Wachowiak – członek Rady Sołeckiej

Zyta Radziszewska-Rysmanowska – członek Rady Sołeckiej

Halina Wąchalska – członek Rady Sołeckiej

W GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW GMINY WRONKI POPOWO MA NASTĘPUJĄCE WPISY:
22.1. Szkoła/obecnie dom nr 31, Popowo 31, dz. ew. nr 276/1
22.2. Dom młynarza/obecnie dom mieszkalny nr 36 — zagroda młynarska, Popowo nr 36, dz. ew. nr: 21, 23/1, 23/2
22.3. Budynek gospodarczy — zagroda młynarska nr 36, Popowo nr 36, dz. ew. nr 21
22.4. Stajnia — zespół młynarski nr 36, Popowo nr 36, dz. ew. nr 21
22.5. Cmentarz ewangelicki, nieczynny/obecnie nieużytek, Popowo, dz. ew. nr 100
źródło: www.Wronki.pl

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *