Zebranie wiejskie w Pożarowie 19.06.2024 o godz. 19.00

Zebranie wiejskie w Pożarowie odbędzie się w środę, 19.06.2024 o godz. 19.00 w świetlicy w Kłodzisku. Wybieramy sołtysa i radę sołecką. Zapraszamy do uczestnictwa!

Oferty Pracy Wronki

Pożarowo

Pożarowo znajduje się 9 km na zachód od Wronek.

Pierwsze wzmianki o wsi pochodzą z 1387 roku, kiedy to ówczesny majątek należał do Leszczyców Pożarowskich, następnie do Bylinów Szreniawitów, a od połowy XVIII wieku aż do 1939 roku do rodu Kurnatowskich, którzy pozostawili po sobie okazały pałac z XVIII w. i piękny park krajobrazowy, w którym zachowały się do dziś m.in. tulipanowiec amerykański i platan – uznane za pomniki przyrody –  oraz dąb szypułkowy, rosnący przy dawnej szkole.

Liczba mieszkańców sołectwa (stan na 31.12.2022 r.) wynosi 173 osoby.

Obecna Rada Sołecka Sołectwa Pożarowo:

Andrzej Bator – sołtys

Radosław Mrowiński – członek Rady Sołeckiej

Robert Duda – członek Rady Sołeckiej

Tomasz Kapczyński – członek Rady Sołeckiej

Ryszard Rój – członek Rady Sołeckiej

 

W GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW GMINY WRONKI POŻAROWO MA NASTĘPUJĄCE WPISY:

23.1. Szkoła/obecnie dom mieszkalny nr 16, Pożarowo nr 16, dz. ew. nr 26/3
23.2. Pałac — zespół pałacowo – folwarczny, Pożarowo nr 2, dz. ew. nr 19/2
23.3. Park krajobrazowy — zespół pałacowo — folwarczny, Pożarowo nr 2, dz. ew. nr 19/2
23.4. Rządcówka/obecnie dom mieszkalny — zespół pałacowo — folwarczny, Pożarowo 1, dz. ew. nr 28/14
23.5. Ubikacja przy rządcówce — zespół pałacowo — folwarczny, Pożarowo 1, w podwórzu gospodarczym, dz. ew. nr 28/14
23.6. Stajnia koni wyj azdowych/obecnie magazyn — zespół pałacowo — folwarczny, Pożarowo, dz. ew. nr: 28/23, 28/ 19
23.7. Obora I — ob. budynek magazynowy zespół pałacowo — folwarczny, Pożarowo, dz. ew. nr 28/23
23.8. Obora II/obecnie magazyn — zespół pałacowo folwarczny, Pożarowo, dz. ew. nr 28/23
23.9. Mostek I — zespół pałacowo folwarczny, Pożarowo, dz. ew. nr 19/2
23.10. Mostek II — zespół pałacowo- folwarczny, Pożarowo, dz. ew. nr 19/2
23.1 1. Owczarnia/obecnie magazyn — zespół pałacowo folwarczny, Pożarowo, dz. ew. nr 28/21
23.12. Kamień graniczny z herbem Łodzia, Pożarowo, dz. ew. nr 72
23.13. Gorzelnia/obecnie budynek biurowy — zespół pałacowo folwarczny, Pożarowo nr 3, dz. ew. nr 28/23
23.14. Stodoła I – zespół pałacowo — folwarczny, Pożarowo, dz. ew. nr 28/ 19
23.15. Stodoła II ~ zespół pałacowo – folwarczny, Pożarowo, dz. ew. nr 28/ 19
23.16. Spichlerz/obecnie magazyn — zespół pałacowo folwarczny, Pożarowo, dz. ew. nr 28/ 19
23.17. Ogrodzenie — zespół pałacowo — folwarczny, Pożarowo, dz. ew. nr 28/23
23.18. Dom mieszkalny pracowników folwarcznych nr 5 — zespół pałacowo — fo1warczny, Pożarowo nr 5, dz. ew. nr: 34/16, 34/17
23.19. Dom mieszkalny pracowników folwarcznych — zespół pałacowo – folwarczny, Pożarowo nr 8, dz. ew. nr: 34/10 – 13
24. Pustelnia:
źródło: www.Wronki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *