Zebranie wiejskie we Wróblewie –środa, 3.07.2024 o godz.. 17.00

Wszystkich mieszkańców sołectwa Wróblewo zapraszam dziś na godz. 17.00 do świetlicy wiejskiej na zebranie sołeckie. Wybierzecie Państwo swojego sołtysa i Radę Sołecką

Oferty Pracy Wronki

 

Wróblewo

Wieś położona na lewym brzegu rzeki Ostrorogi. Pierwsze wzmianki o Wróblewie pochodzą z 1387 roku, w której wymienia się nazwisko „Mrokota de Wróblewo” (Mrakota z Wróblewa). Hrabia Józef Śreniawa Kwilecki wybudował w 1855 r. ośmioboczną neogotycką kaplicę oraz utworzył i wyposażył szkołę. Majątek po nim odziedziczył jego wnuk, Zbigniew Węsierski- Kwilecki, dla którego w 1864 r. wybudowano do dziś stojący eklektyczny pałac, z przewagą elementów klasycyzujących i renesansowych. W czasach wojny we Wróblewie istniał areszt policyjny. Po wojnie wróblewskie dobra zostały upaństwowione, a w końcowej erze pegeerów należały do Kombinatu PGR w Brzeźnie.

Oprócz szkoły z XX w., zespołu dworskiego składającego się z pałacu i neogotyckiej kaplicy, do cennych zabytków Wróblewa można zaliczyć również figury Matki Boskiej Niepokalanej i św. Wawrzyńca (najstarsza w powiecie szamotulskim).

W parku krajobrazowym o pow. 9,35 ha znajdują się: kolumna poświęcona pamięci Józefa Kwileckiego oraz lodownia z XIX w., a także drzewa uznane za pomniki przyrody, tj. dąb szypułkowy, dwie sosny wejmutki, siedem lip drobnolistnych oraz platan klonolistny.

Za parkiem przy drodze stoi figura św. Jana Nepomucena z 1785 r., najstarsza przydrożna figura znajdująca się na terenie powiatu szamotulskiego.

Liczba mieszkańców sołectwa (stan na 31.12.2022 r.) wynosi 362 osoby.

źródło: www.Wronki.pl

Obecna Rada Sołecka Sołectwa Wróblewo:

Justyna Grocholska – sołtys
Dominik Krzyszkowiak – członek Rady Sołeckiej
Jerzy Nowak – członek Rady Sołeckiej
Justyna Smolarkiewicz – członek Rady Sołeckiej
Mariusz Maćkowiak – członek Rady Sołeckiej

Fb: www.facebook.com/Wieś-Wroblewo

 

W Gminnej Ewidencji Zabytków z Wróblewa zapisano następujące pozycje:

34.1. Szkoła/obecnie dom mieszkalny, Wróblewo nr 41, dz. ew. nr 18
34.2. Pałac — zespół dworsko — folwarczny, Wróblewo 54, dz. ew. nr 14/51
34.3. Kaplica pw. Św. Stanisława Bpa. — zespół dworsko folwarczny, Wróblewo, dz. ew. nr 14/51
34.4. Park krajobrazowy — zespół dworsko — folwarczny, dz. ew. nr 14/51
34.5. Lodownia — zespół dworsko – folwarczny, Wróblewo, dz. ew. nr 14/51
34.6. Pomnik pamięci Józefa Kwileckiego ~ zespół dworsko – folwarczny, Wróblewo, dz.ew.nr14/51
34.7. Kapliczka Św. Jana Nepomucena — zespół dworsko — folwarczny, Wróblewo, dz. ew. nr 22/24
34.8. Dom mieszkalny — zespół dworsko — folwarczny, Wróblewo 49/50, dz.ew.nr:14/11,14/12
34.9. Obora I/obecnie magazyn —- zespół dworsko — folwarczny, dz. ew. nr 14/47
34.10. Obora II — zespół dworsko – folwarczny, Wróblewo, dz. ew. nr 14/52
34.11. Obora III/obecnie magazyn — zespół dworsko — folwarczny, Wróblewo, dz. ew. nr 14/52
34.12. Spichlerz/obecnie magazyn — zespół dworsko – folwarczny, Wróblewo, dz. ew. nr 14/45
34.13. Stajnia/obecnie magazyn, Wróblewo, dz. ew. nr 14/46
34.14. Wozownia/obecnie magazyn, Wróblewo, dz. ew. nr 14/51
34.15. Stodoła — zespół dworsko – folwarczny, Wróblewo, dz. ew. nr 14/36
34.16. Gorzelnia/obecnie dom mieszkalny i administracyjny — zespół dworsko — folwarczny, Wróblewo nr 51/52, dz. ew. nr 14/43
34.17. Kuźnia/obecnie magazyn zespół dworsko — folwarczny, Wróblewo, dz. ew. nr 14/51
34.18. Dom pracowników folwarcznych nr 47 — zespół dworsko ~ folwarczny, Wróblewo, nr47, dz.ew.nr14/19
34.19. Dom nr 11/obecnie pustostan, Wróblewo nr 11, dz. ew. nr 37
34.20. Dom nr 25, Wróblewo nr 25, dz. ew. nr 32
34.21. Dom nr 38, Wróblewo nr 38, dz. ew. nr 14/30
34.22. Dorn nr 57 — dom pracowników folwarcznych zespół dworsko – folwarczny, Wróblewo nr 57, dz. ew. nr: 14/38, 14/39

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *