Zimowe utrzymanie dróg i chodników w Gminie Wronki

Czytelnicy prosili mnie o informacje na temat zimowego utrzymania dróg. Tobiasz Chożalski przygotował i przesłał mi spis jednostek i kontaktów odpowiedzialnych za odśnieżanie

Dietetyk Wronki

Za zimowe utrzymanie dróg odpowiadają ich zarządcy.

Poniżej prezentujemy dane kontaktowe do zarządców dróg i firm, które na ich zlecenie zajmują się odśnieżaniem i usuwaniem śliskości.

Drogi gminne:

– miasto: Spółdzielnia Usług Rolniczych, Ćmachowo 10,

– obszary wiejskie: BETONIARNIA NOWAK, Pierwoszewo 10.

Osoba odpowiedzialna za nadzór ze strony Gminy Wronki:

– podinspektor Bartosz Kalitka, tel. 67 25 45 318, kom. 664 470 082.

 

Drogi powiatowe:

Osoba odpowiedzialna za nadzór ze strony Zarządu Dróg Powiatowych w Szamotułach:

– tel: 795-515-082, biuro Tel: (61) 29 24 032.

 

Drogi wojewódzkie:

– Przedsiębiorstwo Transportowe Usługowo Handlowe Leszek Kowalczyk, 62-260 Łubowo 92b.

Osoba odpowiedzialna za nadzór ze strony Rejonu Dróg Wojewódzkich w Szamotułach:

– Piotr Pertek, tel. 61 22 58 484, kom. 609 730 599.

Jednocześnie przypominamy, iż na właścicielach nieruchomości spoczywa obowiązek zapewnienia utrzymania czystości i porządku poprzez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z wjazdów do posesji i chodników położonych wzdłuż nieruchomości. Przez „właściciela nieruchomości” — rozumie się m.in. współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *