ZNP świętowało Dzień Nauczyciela

9 października 2015 roku w restauracji „Podkowa” spotkali się nauczyciele zrzeszeni w Związku Nauczycielstwa Polskiego.

ZNP Podkowa (11)

Dietetyk Wronki Oferty Pracy Wronki

Doroczne spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej prowadziła prezes Oddziału ZNP – Kazimiera Nowak.

Uroczyste spotkanie zaszczycili: Małgorzata Kowzan – wiceprezes Zarządu Okręgu ZNP, burmistrz Mirosław Wieczór, członek Zarządu Powiatu Szamotulskiego Kazimierz Michalak, dostojni emeryci: Helena Pieprzyk, Krystyna Skrzypczak, była dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 pani Małgorzata Andrzejczak-Skrzypczak, dyrektor BS Wronki Elżbieta Czosnowska. Z wielką radością Prezes powitała ich w gronie członków wronieckiego oddziału ZNP.

Miłym momentem w tak uroczystym dniu było wręczenie odznaczeń i wyróżnień. Podwójnie uhonorowaną była kol. Anna Biedziak, która odebrała Złotą Odznakę ZNP i Medal Komisji Edukacji Narodowej. Gratulacje po otrzymaniu Medalu KEN otrzymali także Leszek Biedziak i Bogumiła Kmita.

Za 60-letnią przynależność do ZNP listem gratulacyjnym i podarkiem wyróżniona została pani Helena Pieprzyk.

Tradycyjnie już, członkowie ZNP – Jubilaci – odebrali wyróżnienia. W gronie tym znaleźli się: za 30 letni staż w zawodzie nauczycielskim: Maria Perz, Lucyna Salska, Maria Ignaszczak i Halina Zakrzewska; za 25-letni – Lucyna Nowaczyk, a 20-letni Katarzyna Pogorzelczyk.

Do grona emerytów w 2015 roku dołączyły: Ewa Michalak (ZS nr 2) i Małgorzata Pieprzyk (Przedszkole na Pl.Wolnosci), a awans zawodowy na nauczyciela mianowanego uzyskała Agnieszka Rek-Duszyńska, które również odebrały listy gratulacyjne.

Agencja Reklamowa Wronki

Z wielką radością powitano w gonie nowych członków – nauczycieli z Biezdrowa. A są nimi: Ewa Grabarkiewicz, Ewa Wziętek, Monika Woźniak, Arleta Szeląg i Izabela Kowalska.

Goście w przekazywanych życzeniach podkreślali troskę o wroniecką oświatę, a na ręce kol. Kazimiery Nowak przekazali wiązanki kwiatów. Burmistrz tradycyjnie przekazał ręcznie ozdobiony antałek z miodem z wronieckiej pasieki.

Wieczór, piękną grą na altówce, umiliła zebranym, Klaudia Janicka. Biesiada, połączona z pyszną kolacją i deserem, trwała przez kolejną godzinę. Oglądając wystawę okolicznościową z okazji 110 rocznicy ZNP powracaliśmy do kart wronieckiej oświaty.

Koleżance Nowak w organizacji tego spotkania dzielnie pomagały: Anna Biedziak, Agnieszka Andrzejak, Lidia Kremer, Lucyna Nowaczyk, Mariola Choły, Iwona Kapłon, Barbara Sawala i Anna Rudy.

Wiceprezes Zarządu Okręgu – Małgorzata Kowzan – poinformowała, że 14 października – w Dniu Edukacji Narodowej ustawowo przyjętym – w Warszawie odbędzie się „Ogólnopolski Protest Nauczycieli Pracowników Oświaty”.

ZNP w łączności z Krajową Sekcją Oświaty i Wychowania „Solidarność” domagać się będą wzrostu nakładów na oświatę i podwyżkę wynagrodzeń. Wyrażą swój sprzeciw przeciw prywatyzacji szkół i łamaniu prawa.

Krystyna Tomczak

W jednym z ważniejszych dni w całym roku szkolnym, Dniu Nauczyciela,
przekazujemy najserdeczniejsze życzenia wszystkim nauczycielom.

Dużo zdrowia, radości z wykonywanej pracy, cierpliwości, wytrwałości, wielu sukcesów zawodowych oraz zadowolenia z uczniów i ze współpracy z rodzicami!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *