Zostaliśmy oszukani przez przewodniczącego

Napisali do nas „Błękitni” z Zamościa. Prosili, by zapoznać się z ich pismem i załącznikami. Czują się oszukani. W skrócie chodzi o to, że w powstającym budynku socjalnym, popularnie zwanym „świetlicą” miały znaleźć się dwie szatnie dla piłkarzy z Klubu. W planach ich nie ma. Świetlica powstaje z Budżetu Obywatelskiego 2015

OTO TREŚĆ LISTU:

Dietetyk Wronki

Prosimy zapoznać się z pismami jakie dostarczył nam prezes klubu (Tomasz Cyran -dopisek red.) w sprawie dwóch małych szatni, jakie miałyby być wydzielone w nowej „świetlicy” Osiedla Zamość z budżetu obywatelskiego (pismo nr 1).

1

Od kliku lat Pan Przewodniczący Zarządu Osiedla Zamość (Jacek Janicki – dopisek red.) wraz byłym już członkiem Zarządu (Janek Kwaśnym – dopisek red.) mówili nam, piłkarzom, że jeżeli powstanie świetlica, to powstaną w niej szatnie.

23 sierpnia 2016 r. został ogłoszony przetarg na wykonanie projektu i całej inwestycji.

Już dziś wiemy, że tych szatni NIE BĘDZIE, ponieważ Przewodniczący sam zadecydował, co ma się w tej świetlicy znajdować, mimo że Zarząd Osiedla Zamość jednogłośnie ustalił i przegłosował na zebraniu, jakie mają być pomieszczenia. W tym planie znajdowały się dwie małe szatnie.

Wszyscy oddawaliśmy głosy na świetlicę z szatniami i prysznicami, a po głosowaniu zostaliśmy „kopnięci” (pismo nr 2).

2

Przewodniczący, jak wszyscy wiemy, reprezentuje Zarząd i Osiedle Zamość, ale nie może podejmować sam decyzji bez wiedzy Zarządu w tak ważnej kwestii, a tym bardziej podejmować decyzje innych niż wypracował Zarząd.

Nasz klub istnieje od 1997 roku i jak widać, w przyszłym roku obchodzić będziemy już 20-lecie istnienia. Super zwieńczeniem byłoby w tę rocznicę uczestniczyć w otwarciu świetlicy z szatniami, gdzie piłkarze mieliby swój „kącik”, a cała inwestycja zadowoliłaby wszystkich mieszkańców Zamościa, a nie tylko jej części.
Lepszej okazji do tego, by te dwie szatnie wybudować już nie będzie.

Patrząc na koncepcję projektu obecny budynek nie ma szans rozbudowy w przyszłości, ponieważ obecne łazienki nie są dostosowane do wymogów WZPN, czyli brak m.in. dwóch pryszniców. (pismo 3)

koncepcja architektoniczna

Nadal piłkarze będą się przebierać i sikać pod „chmurką”

Jak każdy chcielibyśmy się rozwijać i próbować sił w wyższych ligach lecz najważniejszym warunkiem, aby dostać licencję na grę w B-klasie, jest posiadanie dwóch szatni z dostępem do łazienek i pryszniców.

NAM TĘ MOŻLIWOŚĆ ZABRANO I NIE POTRAFIMY ZROZUMIEĆ DLACZEGO !!!???
PRZECIEŻ PRZYGOTOWUJEMY WAM BOISKO NA ROŻNE TURNIEJE I KORZYSTACIE Z NIEGO TAK SAMO JAK I MY.
I TO JEST NAGRODA ZA WSPÓŁPRACĘ?

Komentujcie, udostępniajcie

Pozdrawiamy
LZS „Błękitni” Zamość

czlonkowie_zoz

Zarząd Osiedla Zamość: pierwszy rząd od lewej: Jan Kwaśny (były już członek Zarządu, Tomasz Cyran (członek Zarządu i prezes Błękitnych oraz radny Rady MiG Wronki),  Jacek Janicki (przewodniczący Zarządu Osiedla Zamość), Violetta Kozłowska, Jerzy Śmiłowski (członek Zarządu i radny Rady MiG Wronki)

O komentarz zwróciliśmy się do przewodniczącego Zarządu Osiedla Zamość i byłego członka Zarządu – redakcja WB

Oto wypowiedź Jana Kwaśnego – byłego już członka Zarządu Osiedla Zamość w sprawie świetlicy i szatni:

Jak już zostałem wywołany do ,,tablicy” to przedstawiam obraz rzeczywisty, dlaczego zgłoszono do budżetu obywatelskiego budowę budynku kulturalno- socjalnego na Zamościu?

Budowę obiektu zgłoszono, ponieważ na Osiedlu Zamość nie ma żadnego budynku gminnego, w którym by można organizować spotkania z mieszkańcami i imprezy kulturalne.

Założono, że w budynku powinna być sala główna z zapleczem tzn. sanitariaty, magazynek pomieszczenie kuchenne.
Zakładano, że Klub sportowy powinien wystąpić do burmistrza (ponieważ nie jest jednostką gminy) o możliwość korzystania przez piłkarzy podczas meczów rozgrywanych na Zamościu z pomieszczeń sanitarnych.
Koszty utrzymania czystości i napraw i tak by poniósł Zarząd, znamy to z doświadczenia z innych obiektów.
Zdawaliśmy sobie sprawę, że środki finansowe w budżecie obywatelskim są ograniczone do 300 tys. złotych z których trzeba wykonać projekty i budowę budynku kulturalno-socjalnego.
Gdy wygraliśmy budżet, to kolega Tomek Cyran zaczął nalegać, żeby wybudować obiekt, który by spełniał warunki wejścia do wyższej klasy piłkarskiej, w którym miały się znaleźć m.in. szatnie o przepisowych powierzchniach, osobne ubikacje dla piłkarzy, osobne wejście do obiektu.

Nie jestem przeciwny rozwojowi m.in. piłkarzy, sam uczestniczę w wielu organizowanych imprezach społecznie, taka jest też moja pasja.

Ja przynajmniej nie wiem, żeby z pieniędzy budżetowych obiecano klubowi na Zamościu budowę zaplecza dla piłkarzy.
Kolega Cyran się obudził jak wszyscy już wstali. Publikowane informacje, jakoby się źle działo w Zarządzie na osiedlu Zamość są nieprawdziwe, a dowodem tego są dobrze zorganizowane imprezy wymagające dużego nakładu organizacyjnego (społecznego) oraz szczegółowa analiza wydawanych środków finansowych.

Zarząd Osiedla Zamość jest jednym z zarządów o dużej aktywności, jednak nie wszystkie postulaty może spełnić.

Życzę m.in. piłkarzom z Zamościa i prowadzącemu drużynę dobrych wyników oraz realizacji założeń.

Jan Kwaśny

Dziękuję Janowi Kwaśnemu za wypowiedź.Poniżej zamieszczamy wypowiedź Przewodniczącego ZOZ Jacka Janickiego:

W związku z atakiem Pana Tomasza Cyrana na moją osobę przekazuję mój komentarz do opisanych spraw.

Na samym początku muszę wyrazić mój ogromny smutek, że Pan Tomasz Cyran – mój Kolega, członek Zarządu Osiedla Zamość oraz radny Rady Miasta i Gminy Wronki zaatakował mnie za pośrednictwem mediów. Smutno mi również dlatego, że wspólnie podczas obrad zarządu, które odbywają się regularnie, możemy sobie pewne rzeczy wyjaśnić. A na żadnym z zebrań Kolega Cyran nie formułował żadnych zarzutów ani do mnie, ani też wobec któregokolwiek członka Zarządu Osiedla.
Może dlatego, ze sam jest rzadkim gościem na tych zebraniach, a jeśli już się pojawi to wyłącznie po to, by załatwić przy okazji również swój interes, związany przede wszystkim ze sprawowanym mandatem radnego. Dobrze jest przecież później opowiadać mieszkańcom: „Patrzcie, to dzięki mnie, radnemu, zostało zrobione to i to”.
Ja oraz inni członkowie Zarządu pracujemy inaczej. Przede wszystkim pracujemy wspólnie i przede wszystkim dla naszych mieszkańców, nie oglądając się na jakiekolwiek korzyści.

Dziwię się tym bardziej atakowi Kolegi Cyrana, że będąc radnym już drugą kadencję powinien doskonale zdawać sobie sprawę na czym polega Budżet Obywatelski i wiedzieć, że nie można n.p. zmieniać nazwy konkretnego zadania w trakcie rozstrzygania konkursów ofert czy też po ich zakończeniu. Od początku tzw. „świetlica na Zamościu” miała powstać jako budynek kulturalno- socjalny. Wszyscy o tym doskonale wiedzieli. Oczywiście, gdy pojawił się projekt budynku wnioskowałem do pana burmistrza o zwiększenie kwoty przeznaczonej na jego budowę o ok. 20 tys. tak, aby powiększyć go do rozmiarów, które pozwalałyby również na umieszczenie w nim zarówno szatni jak i natrysków, które zaspokoiłyby potrzeby klubu „Błękitni” Zamość. Niestety, większość radnych (w tym również kolega Cyran) nie poparli tego pomysłu. Dlaczego? Nie wiem.

Czytelnikom przypomnę też, że „Błękitni” Zamość nie są właścicielami boiska znajdującego się na Zamościu, są jego użytkownikami. Od Zarządu Osiedla Zamość regularnie otrzymują wsparcie w postaci dofinansowania na utrzymanie i bieżące naprawy nawierzchni. Niestety, to jak wygląda czasami boisko jest dla mnie smutnym i przykrym widokiem. Wielokrotnie zastajemy je (bo mówią o tym także inni mieszkańcy) po prostu zaniedbane, jakby nikt nad nim nie sprawował żadnej opieki.

Z przykrością muszę również stwierdzić, że kolega Tomek Cyran zamiast angażować się tylko i wyłącznie w walkę o punkty w Lidze Nadwarciańskiej powinien bardziej skupić się na rozwijaniu „ducha sportowego” i tężyzny fizycznej u najmłodszych naszych mieszkańców.
Przecież na tym również polega praca prezesa klubu sportowego, w obojętnie jakiej dyscyplinie. Niestety, trudno zauważyć zaangażowanie samego kolegi Prezesa jak i innych zawodników klubu, także w organizację festynów odbywających się regularnie na Zamościu.

Życzę Koledze Tomkowi, aby mieszkańcy nie zapamiętali mu tego braku zaangażowania przy najbliższych wyborach samorządowych. Mam nadzieję, że kolega Tomek przemyśli raz jeszcze swoje zarzuty wobec mnie, wyciągnie odpowiednie wnioski i będzie miał odwagę odwołać swoje słowa o tym, że kogokolwiek mogłem oszukać.

Korzystając z okazji pragnę podziękować całemu Zarządowi Osiedla Zamość oraz mieszkańcom za okazywane mi zaufanie. Dziękuję za pracę społeczną, o którą zwłaszcza dzisiaj tak trudno. Bardzo dziękuję za zgodną i owocną pracę dla naszych mieszkańców.

Prezes Zarządu Osiedla Zamość
Jacek Janicki

 

 

Agencja Reklamowa Wronki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *