dynaxo

Poszukujemy pracowników!

DYNAXO, producent gazowych płyt ceramicznych DYNACOOK to znany w regionie pracodawca.

Dynaxo Sp. z o.o. to innowacyjna firma działająca na rynku od ponad 42 lat. Jako dostawca kompleksowych rozwiązań dla renomowanych marek, oferujemy naszym klientom najwyższą jakość i satysfakcjonującą współpracę. Obszarami działania firmy są: projektowanie i produkcja, rynek AGD oraz CAMPER & YACHT.

Jeśli stawiasz sobie ambitne, pozytywne cele, cenisz stabilne warunki zatrudnienia, koleżeńską atmosferę pracy, pragniesz dołączyć do zespołu działającego na rynku innowacji to zgłoś się do nas.

Do naszego zespołu poszukujemy obecnie pracowników na stanowiska:

 • Operator prasy krawędziowej
 • Pracownik produkcyjny
 • Operator malarni proszkowej
 • Młodszy specjalista ds. technologii i konstrukcji
 • Specjalista ds. technologii i konstrukcji

Operator prasy krawędziowej

Miejsce pracy: Wronki/Popowo

Zakres obowiązków:

 • obsługa prasy krawędziowej,
 • montaż detali w podzespoły,
 • zawieszanie i zdejmowanie detali z linii malowania proszkowego,
 • szlifowanie detali,
 • wykonywanie podstawowych prac ślusarskich.

Kompetencje zawodowe:

 • wykształcenie min. zasadnicze zawodowe,
 • znajomość rysunku technicznego,
 • umiejętność mierzenia suwmiarką,
 • mile widziane doświadczenie zawodowe.

Wymagania osobowościowe: 

 • bardzo dobra organizacja pracy,
 • odpowiedzialność, rzetelność i dokładność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • punktualność.

Oferujemy: 

 • uczestnictwo we współtworzeniu sukcesu innowacyjnej polskiej firmy,
 • pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie,
 • wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i osiąganych wyników pracy.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV drogą elektroniczną na adres e-mail: office@dynaxo.pl lub drogą pocztową na adres:

DYNAXO Sp. z o.o.
Popowo 2A
64-510 Wronki

z dopiskiem: Rekrutacja –Dział produkcji


Pracownik Produkcji

Miejsce pracy: Wronki/Popowo

Zakres obowiązków:

 • gięcie detali na prasach krawędziowych CNC,
 • wykonywanie podstawowych prac ślusarskich,
 • tłoczenie detali na prasach mimośrodowych,
 • wykrawanie detali na prasach mimośrodowych,
 • montaż detali w podzespoły,
 • zawieszanie i zdejmowanie detali z linii malowania proszkowego,
 • szlifowanie detali,
 • wykonywanie podstawowych prac ślusarskich.

Kompetencje zawodowe:

 • wykształcenie min. zasadnicze zawodowe,
 • znajomość rysunku technicznego,
 • umiejętność mierzenia suwmiarką
 • możliwość przyuczenia.

Wymagania osobowościowe: 

 • bardzo dobra organizacja pracy,
 • odpowiedzialność, rzetelność i dokładność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • punktualność.

Oferujemy: 

 • uczestnictwo we współtworzeniu sukcesu innowacyjnej polskiej firmy,
 • pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie,
 • wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i osiąganych wyników pracy.

Młodszy specjalista ds. technologii i konstrukcji

Miejsce pracy: Wronki/Popowo

Osoba na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za:

 • opracowanie założeń dla procesów technologicznych produkcji oraz ekonomicznych do sporządzenia ofert,
 • sporządzanie i nadzorowanie dokumentacji technicznej,
 • nadzorowanie procesów wdrożenia wyrobów,
 • nadzorowanie bieżącej produkcji pod względem technologicznym,
 • optymalizację procesów produkcyjnych w celu obniżenia kosztów, polepszenia jakości, zwiększenia efektywności,
 • uczestniczenie w spotkaniach, uzgadnianie z Klientami dokumentacji konstrukcyjnej i technologicznej.

Nasze oczekiwania:

 • wykształcenie minimum średnie techniczne,
 • mile widziane doświadczenie w obszarze technologii obróbki plastycznej blach, produkcji wyrobów metalowych,
 • mile widziana znajomość programów AutoCAD (lub pokrewne), Creo Parametric 3D (Pro/ENGINEER) lub innego programu do modelowania 3D,
 • znajomość obsługi pakietu MS Office (Word, Excel),
 • mile widziana znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie ze zrozumieniem dokumentacji technicznej i norm branżowych,
 • odpowiedzialność oraz dobra organizacja pracy.

Oferujemy: 

 • uczestnictwo we współtworzeniu sukcesu polskiej innowacyjnej firmy,
 • ciekawą i samodzielną pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie,
 • atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i osiąganych wyników pracy,
 • przyjazną atmosferę pracy w młodym, kreatywnym zespole,
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w firmie o ugruntowanej pozycji,
 • szkolenia i możliwość rozwoju zawodowego,
 • udział w ciekawych projektach rozwojowych,
 • pracę z Klientami z kraju i z zagranicy.

Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o przesłanie CV ze zdjęciem na adres e-mail: office@dynaxo.pl

z dopiskiem: Młodszy specjalista ds. technologii i konstrukcji


Specjalista ds. technologii i konstrukcji

Miejsce pracy: Wronki/Popowo

Osoba na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za:

 • nadzór nad dokumentacją konstrukcyjną i technologiczną,
 • analizę postępu technologicznego w obszarze zainteresowania firmy,
 • nadzór konstrukcyjno-technologiczny nad działalnością produkcyjną firmy,
 • nadzorowanie lub prowadzenie prac konstrukcyjno-technologicznych i organizacyjnych przygotowania produkcji nowych uruchomień, modernizacji wyrobu, zmian technologii,
 • projektowanie procesów technologicznych, czyli określenie niezbędnych operacji, ich kolejności i warunków wykonywania wraz z doborem materiałów, niezbędnego wyposażenia w maszyny i urządzenia, oraz jakościowego odbioru i warunków BHP,
 • opracowywanie i nadzór nad bazą normatywów materiałowych i pracochłonnościowych,
 • projektowanie i nadzór nad wykonywaniem niezbędnego oprzyrządowania i urządzeń specjalnych,
 • planowanie pomocniczych potrzeb produkcji takich jak transport międzyoperacyjny, składowanie i pakowanie,
 • uczestniczenie w uzgodnieniu dokumentacji konstrukcyjnej i technologicznej z Klientami,

Nasze oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe techniczne, preferowane kierunki: mechanika i budowa maszyn, mechatronika, inżynieria materiałowa,
 • 2 – letnie doświadczenie w obszarze technologii obróbki plastycznej blach, produkcji komponentów metalowych (doświadczenie w pracy w dziale technicznym w firmie produkującej komponenty metalowe z sektora B2B będzie dodatkowym atutem),
 • praktyczna znajomość programu AutoCAD, Creo Parametric 3D (Pro/ENGINEER) lub inny program do modelowania 3D,
 • znajomość pakietu MS Office (Word, Excel),
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • odpowiedzialność, systematyczność oraz dobra organizacja pracy,
 • dynamika w działaniu,
 • kreatywność, samodzielność, komunikatywność,
 • otwartość, chęć do nauki i dzielenia się wiedzą,
 • mile widziana komunikatywna znajomość języka angielskiego.

Oferujemy: 

 • uczestnictwo we współtworzeniu sukcesu polskiej innowacyjnej firmy,
 • ciekawą i samodzielną pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie,
 • atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i osiąganych wyników pracy,
 • przyjazną atmosferę pracy w młodym, kreatywnym zespole,
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w firmie o ugruntowanej pozycji,
 • szkolenia i możliwość rozwoju zawodowego,
 • udział w ciekawych projektach rozwojowych,
 • pracę z Klientami z kraju i z zagranicy.

Osoby zainteresowane ofertą pracy prosimy o przesłanie CV ze zdjęciem na adres e-mail: office@dynaxo.pl

z dopiskiem: Specjalista ds. technologii i konstrukcji


Przesyłając dokumenty aplikacyjne wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (tj. imienia, nazwiska, daty i miejsca urodzenia, adresu e-mail, numeru telefonu, przebiegu edukacji, przebiegu kariery zawodowej, wizerunku-zdjęcia oraz innych informacji udzielonych w związku z prowadzonym procesem rekrutacyjnym) zawartych w ofercie w celu niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Dynaxo Sp. z o.o. z siedzibą w Popowie, Popowo 2a, 64-510 Wronki zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz.1000) oraz przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).

Informujemy, że Administratorem danych jest Dynaxo Sp. z o.o. z siedzibą w Popowie, Popowo 2a, 64-510 Wronki. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji, oceny profilu kandydata i jego zgodności z nowymi możliwościami zatrudnienia w Dynaxo Sp. z o.o. z siedzibą w Popowie, Popowo 2a, 64-510 Wronki. Administrator danych oraz podmioty przetwarzające zastosują odpowiednie środki (techniczne, fizyczne oraz organizacyjne) zgodne ze standardem rynkowym, w celu zapewnienia poufności, integralności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, zapobiegania nieuprawnionemu użyciu czy dostępowi do danych osobowych, jak również zapobiegania naruszeniu ochrony danych (incydentowi bezpieczeństwa) zgodnie z polityką bezpieczeństwa oraz obowiązującymi przepisami prawa. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Informacja dotycząca obowiązku informacyjnego:
www.dynaxo.pl
https://dynaxo.pl/o-nas/rodo/rekrutacja-praca/