Patronat medialny tygodnika oraz portalu internetowego Wroniecki Bazar gwarantuje skuteczne poinformowanie mieszkańców gminy oraz powiatu o wydarzeniu, które mamy objąć patronatem.

Wroniecki Bazar w ramach patronatu medialnego oferuje m.in:

  • promocje na łamach tygodnika, portalu internetowego oraz mediów społecznościowych w postaci artykułu, grafik, materiałów multimedialnych dostarczonych przez organizatora
  • zamieszczeniu w gazecie oraz na stronie głównej i na podstronach portalu WronieckiBazar.pl bannera promującego wydarzenie
  • obszerną publikację w postaci relacji tekstowej, fotograficznej oraz filmowej w obu źródłach informacji

W zamian oczekujemy:

  • umieszczenia logo Wronieckiego Bazaru wraz z adresem wronieckibazar.pl na wszystkich materiałach i na stronie internetowej promującej dane wydarzenie
  • zamieszczeniu informacji o objęciu patronatu medialnego przez Wroniecki Bazar w notatkach prasowych
  • możliwości wywieszenia bannera bądź rozstawienia roll-upu reklamowego, dystrybucji materiałów reklamowych Wronieckiego Bazaru podczas wydarzenia

Logotyp Wronieckiego Bazaru do pobrania

Powyższe propozycje mają charakter wyłącznie wstępny i stanowią postawę do dalszych rozmów nad objęciem patronatu.

Kontakt w sprawie patronatów:
redakcja@wronieckibazar.pl