55 lat minęło odkąd bohaterowie tego spotkania opuścili mury Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi ze świadectwem ukończenia szkoły podstawowej. Na kolejnym już spotkaniu zorganizowanym przez Kazimierza Popielskiego wspominali szkolne czasy